Lubomír Hanzelka byl synem kopřivnického obchodníka Emila Hanzelky. Ten byl vášnivým sběratelem a zejména zakladatelem Lašského muzea v Kopřivnici. Na budovu skrývající četné sbírky byla v roce 2007 umístěna jeho busta. Právě v tom roce totiž uplynulo šedesát let od doby, kdy Hanzelka své sbírky zpřístupnil.

Syn kopřivnického sběratele tehdy poznamenal, že je busta krásná, ale něco na ní chybí. „Schází tam jméno jeho manželky Emy. Kdyby totiž neměl dobrou ženu, udělal by sotva polovinu,“ nechal se před lety slyšet Hanzelka. Kopřivničan tělem i duší stejně jako jeho otec městu automobilů věnoval mnohé. Dlouhá léta působil v letopisecké komisi, kde byl velmi aktivní a mimo jiné obdivovaný za výbornou paměť.

Podle Lumíra Kaválka, ředitele regionálního muzea v Kopřivnici, bylo Hanzelkovo jméno spjato téměř s každou iniciativou ve městě. „Celý svůj život věnoval lidem v Kopřivnici a sbírkotvorné činnosti. Z jeho odkazu čerpáme dodnes,“ uvedl při odhalování busty Hanzelkova otce v roce 2007 Kaválek. Obdivuhodná paměť Lubomíra Hanzelky byla využívána zejména při nejrůznějších příležitostech. „Historické události ze života našeho města si vybavoval do mnoha detailů,“ shodují se ti, kteří pana Hanzelku znali a dodávají: „To, že byl výjimečnou osobností, dokládá fakt, že byl často zván na Pražský hrad, dopisoval si s Billem Clintonem nebo třeba Shirley Temple Blackovou.“

Kopřivnický patriot má stejně jako jeho otec ve městě vlastní bustu. Té se dočkal u příležitosti svých 85. narozenin.