Hosty konference byli i všichni kandidáti na funkci předsedy strany, o kterou se budou ucházet na stranickém sjezdu ve Vsetíně. Konference zvolila nové vedení na příští čtyři roky. Z navržených kandidátů na krajského předsedu před volbou odstoupili stávající předseda Pavol Lukša a bývalý senátor Jaroslav Šula. Novým krajským předsedou byl zvolen Petr Adamec, bývalý náměstek hejtmana, který získal nadpoloviční většinu hlasů delegátů. Místopředsedy krajského výboru byli zvoleni Lukáš Curylo, Jiří Carbol, Václav Pomikálek, Marcela Staňková a Michael Trojka. Konference také zvolila nový krajský výbor a navrhla delegáty na celostátní konferenci KDU-ČSL.