Co se v poslední době děje v Jistebníku?

V uplynulých letech jsme provedli rekonstrukci obecního úřadu, obecní knihovny a kulturního domu a také rekonstrukci sociálního zařízení na hřišti. V poslední době se nám podařilo získat peníze z několika dotačních titulů, nejvyšší dotaci jsme získali z Ministerstva financí na výstavbu samostatného oddělení mateřské školy, které vzniklo ve školní zahradě. Jedná se o částku 14,9 milionu korun, v současné době se v areálu dokončuje dopravní hřiště a dopadové plochy v ceně 1,1 milionu korun. Z Ministerstva zemědělství jsme získali dotaci na zrestaurování torza Knoppova pískovcového kříže. Restauroval ho pan Skalík z Radkova, kříž je nyní na svém původním místě v polích směrem na Fonovcie. Na podzim bychom chtěli obnovit starou polní cestu k tomuto kříži, aby byl přístupný i pro pěší. Kolem staré polní cesty chceme společně s občany vysázet stromy a keře. Ještě chci připomenout, že v pondělí 30. srpna jsme dokončili rekonstrukci hasičské zbrojnice. Rekonstrukce spočívala v zateplení, výměně dveří, vrat, nové fasádě a novém okapovém chodníku.V současné době probíhá výstavba chodníku ke kostelu, a to včetně zábradlí, v pondělí 6. září by měla začít výstavba chodníkového tělesa od fotbalového hřiště k nádraží. Připravujeme projektovou dokumentaci na výstavbu nových komunikací, workoutový park v areálu TJ ISMM.

Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Chtěla byste v obci něco změnit?

Ráda bych, aby se změnilo centrum obce. Už jsme pro to udělali nějaké kroky. Od soukromých vlastníků se nám podařilo odkoupit pozemky kolem kulturního domu, včetně staré požární nádrže. Chceme provést revitalizaci této nádrže – máme představu, že by zde vznikly vodní plochy s pochozím dřevěným chodníkem, lavičkami, relaxační zónou a parkoviště. Lokalita by navazovala na zázemí kulturního domu, mohly by se zde konat koncerty nebo třeba svatební obřady.

Z čeho máte v obci radost?

Určitě mám radost ze zájmové činnosti spolků a také ze skutečnosti, že nám přibývají děti ve škole. Když se vrátím k těm spolkům, těší mě, jak fungují hasiči, myslivci, fotbalisté, hokejisté, zahrádkáři, chovatelé, rybáři, hudebníci. Mám také radost z akcí jako jsou Festival Poodří Františka Lýska, Jistebník v pohybu a dalších.

Které místo v Jistebníku máte ráda? Kam byste někoho pozvala?

Pokud bych měla někam pozvat návštěvu na nějaké zajímavé místo v obci, určitě by to byla Galerijní ulice téměř tři sta metrů dlouhá. Jsou v ní umístěné fotografie z cyklu Takoví jsme byli, fotografie z akcí, které se konaly a také z tvorby českých i zahraničních umělců. Krásná vycházka je v Chráněné krajinné oblasti Poodří. Ty lužní lesy jsou tady nádherné. Ale těch míst je tady více. Co se týče chuťových pohárků, za ochutnání určitě stojí výborné zákusky a káva v Cukrárně u Evičky, bramborové střapáče v restauraci U Matěje a v Oáze nebo masné výrobky z Řeznictví Patrik a med manželů Vrbinčikových.

Je vůbec nějaké místo, kam nerada chodíte?

Tady v Jistebníku takové místo není. Ale musím říci, že občas mě děsí po sobotě a neděli binec, který se objevuje kolem kontejnerů.