Velký zájem veřejnosti o mapu dokládá fakt, že v jediném dni byly na serveru zaznamenány i více než čtyři miliony přístupů. Policejní prezidium představilo na začátku prosince loňského roku kromě tohoto systému také program využívající informační mapu PjSoft, na kterou má licenci Ministerstvo vnitra. Tento systém je určen především pro potřebu policie a výhodou je snadná přístupnost k této mapě a také její aktuálnost, protože data jsou obnovována každý měsíc.

Oba programy vznikly díky novému systému určování místa nehody pomocí souřadnic GPS, který policie používá od roku 2006. Policista zaznamená souřadnice místa nehody přístrojem GPS a získané hodnoty zadá do přenosného počítače, kde se následně zobrazí i aktuální mapový výřez místa nehody. To umožňuje lepší orientaci při dalším vyšetřování nehody.

Do centrálního počítače jsou tato data předávána společně se statistikou nehod prostřednictvím Skupin statistik jednotlivých krajů. Tento systém lokalizace míst dopravních nehod významně ovlivňuje kvalitu a hodnověrnost místopisných údajů o dopravních nehodách. (koz)