Martin Rais, bývalý ředitel akciové společnosti Bílovecká nemocnice a její současný předseda představenstva, předstoupil před bílovecké zastupitele, aby je seznámil s budoucností nemocnice i její nynější situací. Ta podle bývalého ředitele není nijak růžová, hůl nad ní však rozhodně neláme.

Podle nedávno zpravovaného auditu si nemocnice vede poměrně dobře. Bohužel z něj také vyplynulo, že Bílovecká nemocnice, jako téměř jediná v kraji, už nemá příliš velký prostor pro úspory.

„Příčina ekonomické ztráty nemocnice, která se v předběžných číslech pohybuje až kolem třinácti milionů, je v příjmech od zdravotních pojišťoven. V loňském roce totiž došlo mimo jiné ke snížení reálných úhrad za poskytnuté výkony,“ vysvětlil předseda představenstva Martin Rais. Takovou situaci lze řešit například tím, že se sníží mzdové náklady zaměstnancům nemocnice. Ty tvoří až šedesát procent veškerých nákladů. „K tomu jsme nepřistoupili, protože to nepovažuji za fér vůči lidem, kteří tam pracují,“ vysvětlil Rais.

Nemocnici by podle předsedy Raise mohly udržet nad vodou příjmy mimo zdravotní pojištění. „V úterý dopoledne jsem přebíral prostory jídelny na finančním úřadě v Novém Jičíně, kde se nám podařilo koncem minulého roku vyhrát výběrové řízení na její provozování. Po nutné rekonstrukci a vybavení zahájíme provoz za měsíc či za dva. Už teď vyvážíme sto jídel do LDN v Havířově,“ přiblížil Rais s tím, že loni se podařilo navýšit příjmy nemocnice meziročně o tři a půl milionu korun.

Mezi další projekty, které by měly nemocnici přilepšit, je vybudování nového dialyzačního centra. Firma B. Braun Avitum, která v současné době provozuje toto centrum vně zařízení, se chystá postavit novou budovu na území nemocnice, kde by se vešlo více lůžek. „Postaví budovu, převedou ji do vlastnictví nemocnice a ta jim na nějakou dobu odpustí nájem,“ zmínil se Rais. Nemocnice rovněž získala evropskou dotaci na obnovu zobrazovací techniky rentgenu a na operačních sálech.

Nemocnice se však kromě finančních problémů může zakrátko potýkat i s těmi personálními. Protestní akci Děkujeme, odcházíme, totiž podpořilo deset lékařů z dvaadvaceti. Jedná se převážně o lékaře z interního oddělení a oddělení následné péče. Nejčernější scénář tedy obsahuje i úplné uzavření těchto oddělení, pokud lékaři své výpovědi nestáhnou. Nemocnice již nebude schopna zajistit adekvátní péči, a to ani ambulantní. „Taky nevím, co by se ještě mělo zavírat, protože Bílovecká nemocnice už v roce 2004 zavřela gynekologii, porodnici a dětské oddělení. Myslím si, že péče poskytovaná tady je potřebná, žádoucí a měla by tady zůstat,“ zdůraznil bývalý ředitel.

V protestní akci Děkujeme, odcházíme stojí Martin Rais jednoznačně za svými lékaři. „Myslím si, že jejich požadavky, a to nejenom mzdové, jsou tam také požadavky o zamezení korupce ve zdravotnictví, zajištění lepšího systému vzdělávání, protože se ocitl totálně v rozkladu, jsou na místě. Plně je podporuji, byť jsem v poněkud rozporuplné roli,“ přiznal Rais a jedním dechem dodal, že tuto akci chápe jako poslední výkřik. „Prohlašuji zde, že pokud dojde k nějaké dohodě a lékaři Bílovecké nemocnice výpovědi stáhnou, tak je bez dalších výhrad přijmu zpátky, jako by se nic nestalo. Mají jistotu, že se mají kam vrátit, pokud budou chtít,“ uzavřel svou řeč před zastupiteli Martin Rais.