Za účelem správného určení potřeb a programů, které mohou přinést finanční pomoc při zkvalitňování života v regionu, se akční skupina obrací na podnikatele a neziskové organizace s prosbou o vyplnění dotazníku.

V České republice v současnosti existuje 179 místních akčních skupin, z toho 13 v Moravskoslezském kraji.

MAS Lašsko vznikla v roce 2006 a zahrnuje 16 obcí ze správních území Kopřivnice, Nového Jičína a Frenštátu pod Radhoštěm, v nichž žije více než 86 tisíc obyvatel. V současné době je hlavní činností organizace příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lašsko, díky níž bude mít náš region možnost čerpat finanční prostředky z Evropské unie v novém programovacím období let 2014 až 2020.