Lidé mohou pomoc při sběru a dokumentaci tohoto fenoménu. „Prosíme ty, kteří mají ve svém vlastnictví tuto obuv, aby ji zapůjčili, popřípadě věnovali muzeu pro výstavní a dokumentační účely. Vděční budeme i za další údaje týkající se této obuvi.

Velmi děkujeme za jakékoli informace o papučích, jejich výrobě, příhody spjaté s jejich užíváním a také jak se jim říkalo u vás doma,“ uvádí Václav Michalička, vedoucí příborského muzea.

S informacemi o papučích (tzv. makovníků, brňáků, okravčáků, banďur, vazáků, masláků, kocurů atd.) je možné se obrátit přímo na Václava Michaličku, buď telefonicky (724 367 334, 556 725 191) nebo elektronickou poštou na pribor@muzeumnj.cz.