Radnice opět vyhlásila Projekty pro Nový Jičín, které jsou financovány z participativního rozpočtu města. V něm je pro rok 2020 rezervování, stejně jako v předchozích letech, 200 tisíc korun. 

"Nápady lidí se mohou týkat výsadby zeleně, úprav chodníků, rekonstrukce nebo vybudování dětského hřiště či sportoviště. Také může jít o obnovu nebo vybudování městského mobiliáře, odpadkových košů, laviček, stojanů na kola, informačních tabulí či nádob na zeleň. Nemělo by se však jednat o pouhou údržbu nebo prostou opravu prostranství nebo hmotných věcí," vysvětlila Lucie Hrdličková z odboru rozvoje a investic novojičínské radnice. Zájemci o vylepšení vzhledu či fungování města mohou předkládat své projekty do konce února a musí to být občan starší 15 let, který v Novém Jičíně bydlí, pracuje či studuje.

"Každý navrhovatel smí předložit jen jeden projekt s celkovými náklady maximálně ve výši 100 000 korun. Pozemek nebo budova, kterých by se měl navržený zásah týkat, musejí být ve vlastnictví města. Předkladatelé mohou svůj podnět doručit buď elektronicky prostřednictvím zmíněných stránek, nebo jej mohou donést v zalepené obálce na podatelnu úřadu na Divadelní ulici 1, případně zaslat poštou na adresu radnice," připomíná mluvčí města Marie Machková.

Předložené projekty pak posoudí kompetentní odpory městského úřadu a úspěšné nápady budou autoři prezentovat před komisí Zdravého města Nový Jičín. "Pak bude následovat hlasování veřejnosti. Vítězné projekty, které bude město realizovat, budou představeny veřejnosti na Veřejném fóru 22. dubna," doplnila mluvčí.

"Chceme dát občanům možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě celkového vzhledu a zlepšení života ve městě. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na utváření veřejného prostoru kolem sebe podílet. Radnice se díky němu dozví, co občané ve městě požadují, jak jim lépe naslouchat, a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat," řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

V minulých letech bylo díky participativnímu rozpočtu vybudováno dětské hřiště na ulici Bohuslava Martinů. Podpořena byla i aktivita Na Svinec (www.nasvinec.cz), kdy se elektronicky evidují počty výstupů pěších, běžců nebo cyklistů na kopec Svinec. Letos bude postaveno venkovní fitness u Střediska volného času Fokus a venkovní čítárna ve Smetanových sadech.