Pod Mateřskou školu (MŠ) Čtyřlístek Odry spadají mateřské školy v Odrách na Pohořské a Sokolovské ulici, a dvě střediska v místních částech, v Loučkách a Kaménce. Objekty prošly různými úpravami stavebního rázu včetně zateplení v různém rozsahu. V rámci projektu ROP NUTS II Moravskoslezsko „Krok s dobou za zdravím a spokojeností dětí“ již skončila třetí etapa. „Všechny útvary mateřské školy již mají nové vnitřní vybavení, jako jsou stoly, židličky a lehátka,“ nastínila Dagmar Tomčíková z MŠ Odry – Loučky.

Zároveň upozornila, že od letošního dubna do října se uskutečnily zásadní změny na všech útvarech Čtyřlístku Odry v úpravách a vybavení školních zahrad herními prvky. „Vítěz výběrového řízení se kromě dodávky nového vybavení také zavázal opravit stávající, a částečně už nefunkční, zahradní prvky. Kvalitní údržbu všech travních ploch mateřská škola zajistila zakoupením nového traktoru,“ doplnila Tomčíková a dodala, že jako poslední prošla úpravami pětitřídní MŠ Pohořská. Dnes tam lze spatřit zcela novou zábavní konstrukci, dřevěné automobily, pružinová houpadla a mnoho dalších nových prvků.

Také personál ve školní jídelně si polepšil. Nyní již upravuje jídla v novém konvektomatu. Ani tím ale ještě iniciativa vedení mateřské školy nekončí. „Právě probíhá výběrové řízení na dodání multimediální techniky a počítačů. Věříme, že se podaří vybrat tu nejlepší firmu, aby mohl být projekt úspěšně ukončen a vyhodnocen,“ uzavřela Tomčíková.