Na posledním zastupitelstvu se tak však nestalo, neboť starosta Milan Strakoš zpochybnil na základě právního posudku pokračování ve výběrovém řízení. S tím však nesouhlasí řada opozičních zastupitelů i rodičů-klientů školky, stejně tak i Václav Podstavek, kterému jsme po dlouhém projednávání na zastupitelstvu položili několik otázek.

Město mateřskou školu neprodá, co to tedy znamená pro vás, pro děti a jejich rodiče?

Výsledek je takový, že nájemní smlouva zůstává dále v platnosti, nic se nebude měnit, což je hodně důležité. Školka fungovala do dneška vzorně a bude fungovat dál.

Co však znamená pokračující nájem pro vás jako provozovatele?

Další aspekt jsou budoucí investice. Budu pečlivě zvažovat, zdali budu investovat do nemovitosti, která mi nepatří a kterou po dnešní zkušenosti horko těžko koupím. Taky je otázka, co s tím bude dál, jak to dál rozvíjet, investovat, to nedokážu teď říct.

Jak vnímáte současnou situaci?

Necítím většinovou podporu zastupitelů, tak nemám moc nápadů jak dál. Když člověk do něčeho investuje, tak čeká, že mu to nikdy nikdo nevezme. Proto jsem tak činil i posledních pět let. Investoval jsem hodně nad rámec pěti set tisíc korun, ke kterým jsem se musel smluvně zavázat, a očekával jsem, že na konci toho příběhu bude prodej.

Pokud radnice vyhlásí další výběrové řízení na prodej, půjdete do toho?

Samozřejmě, pokud bude další, tak se ho určitě zúčastním. Ale město nemusí mít jediné kritérium cenu. Může mít spoustu kritérií a jen jedním z nich může být cena.

Co říkáte na verdikt zastupitelstva neprodat školku?

Tomu rozhodnutí teď rozumím, ale nechápu, že někdo zpochybňuje názor ministerstva vnitra, které je nadřazeným orgánem.

(Ministerský právník uvedl, že zastupitelé mohli prodat školku druhé nejvyšší nabídce, kterou podal Václav Podstavek pozn. red.)