Kulturní památka potřebovala profesionální zásah restaurátora z několika důvodů.

„Kamenný kříž s korpusem ukřižovaného Krista se musel očistit od biologických organismů, musely se osekat všechny nepůvodní druhotně provedené doplňky a spárování. Doplnily se odpadlé části kamene a odstranily se trhliny.

Celé dílo se nakonec opatřilo několika ochrannými nátěry například proti působení vody. Restaurátorské práce probíhaly na místě,“ vyjmenovala Barbora Kaštovská z odboru školství a kultury novojičínské radnice.

Pamětníkům se může ještě vybavit původní místo pískovcového kříže u křižovatky dnešních ulic 28. října, Generála Hlaďo a K Nemocnici. Zde stával až do roku 1948 a poté byl přemístěn do současné lokality, kterou míjejí zejména chodci pendlující mezi historickým centrem města a sídlištěm Bezručova.

„Restaurování díla bylo vyčísleno na 135 tisíc korun, z toho 111 tisíc pokryla dotace z ministerstva kultury. V letošním roce vynaložilo město ze svého rozpočtu na obnovu památek téměř 11 milionů korun,“ uvedla Marie Machková, mluvčí novojičínské radnice.

Celkem se na území Nového Jičína nachází 98 kulturních památek zapsaných v úředním seznamu ministerstva kultury, téměř 40 jich je v majetku města.