Oslavy Dne učitelů mají v naší zemi dlouhou tradici. Tento svátek, který byl letos poprvé zařazen mezi významné dny, připadá na 28. březen, tedy na den, kdy se narodil Jan Amos Komenský, Učitel národů. V jednotlivých městech Novojičínska se Den učitelů slaví různě. Někde se tamní pedagogičtí pracovníci setkávají při neformálním posezení, jinde jsou ti nejlepší z jejich řad oceňováni a je jim poděkováno za vše, co pro výchovu mladé generace dělají.

Jednoho z nejvyšších ocenění se v tento den dostalo ředitelce Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách Pavle Hostašové.

Bronzová medaile

Při slavnostním oceňování, které se konalo v pražském Lichtenštejnském paláci, jí ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek udělil bronzovou Medaili 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost.

Pavla Hostašová se ke svému úspěchu nemohla vyjádřit, protože je na služební cestě ve Finsku. Její zásluhy tak přiblížil Pavel Siuda, tiskový mluvčí Biskupství ostravsko-opavského: „Ředitelka Pavla Hostašová získala ocenění za to, že se zasloužila o přeměnu školy v moderní a respektovanou vzdělávací instituci. Církevní škola, jejímž zřizovatelem je Biskupství ostravsko- -opavské, se pravidelně zapojuje do projektu Comenius a dalších evropských projektů." Pedagogové a studenti školy také každoročně připravují Přehlídku zájmové umělecké činnosti žáků a studentů církevních škol. Před čtrnácti dny se uskutečnil již 21. ročník této oblíbené a úspěšné akce. V loňském roce navíc škola hostila prestižní středoškolskou akci Pedagogická poema.

Tyto medaile se udělují již od roku 1997 jako nejvyšší ocenění za působení v resortu školství.

„Jsou oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice," vysvětlil Pavel Siuda. Mezi oceněnými bylo celkem 51 pedagogů všech stupňů vzdělávací soustavy. Pětatřicet pedagogů obdrželo zmíněnou Medaili 2. stupně, dalších 16 pak stříbrnou Medaili 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Jedna medaile byla udělena In memoriam.

Města oceňují různě

Nejlepší kantory u příležitosti Dne učitelů oceňují každoročně také novojičínská města. Nominace na ocenění přitom fungují dvěma způsoby. Buďto za nimi stojí samotní ředitelé školních zařízení, anebo jsou do anket zapojeni také žáci a studenti. Tímto způsobem volí nejlepší pedagogy například v Kopřivnici. Tam se setkání pedagogů uskutečnilo minulý čtvrtek v Šustalově vile.

„Poděkování a drobné dárky od vedení města převzalo třiadvacet kantorů z mateřských, základních i uměleckých škol ve městě, z VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a také místního domu dětí a mládeže. Novinkou letošního ročníku byla dvě ocenění za přínos v oblasti vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj," uvedla tisková mluvčí města Lucie Petříčková a vzápětí dodala: „Kromě vedení škol zasáhli do seznamu oceněných také místní školáci, kteří prostřednictvím ankety dětského zastupitelstva vybrali nejoblíbenějšího učitele roku."

Ve stejný den se uskutečnilo také setkání příborských pedagogických pracovníků, a to v piaristickém klášteře. „Tento den bývá každoročně příležitostí k ocenění práce pedagogů a poděkování za vše, co pro výchovu mladé generaci dělali a dělají. Nominováno na ocenění bylo osm pedagogů," uvedla vedoucí kanceláře města Příbor Iveta Busková.

To v Bílovci pojali oslavu Dne učitelů trochu jinak. Asi 150 současných i bývalých pedagogů z tamních škol se sešlo na neformálním posezení s vedením města. „Povolání učitele jim s humorem přiblížil ředitel Základní umělecké školy v Bílovci Ondřej Langr a o kulturní program se postarali žáci tamní ZUŠ. Po oficiální části setkání následovala volná zábava," informovalo o setkání město.