Díky tomu se, jak stojí na facebookových stránkách zasvěcených rodnému domu tohoto světově uznávaného zakladatele genetiky, zrodila myšlenka dát dohromady materiál, který by dalším generacím předal stručnou genezi vzniku a padesátileté existence tohoto muzea, jež bylo otevřeno sto let po publikování závěrů J. G. Mendela.

Velkou pomoc poskytli pracovníci Moravského zemského muzea v Brně, v archivu Moravského zemského muzea v Budišově u Třebíče se podařilo najít zapomenuté materiály, které pomohly vytvořit kostru šestnáctiobrazové výstavy, která připomíná vznik památníku.

Tato výstava bude mít premiéru v den Valné hromady Spolku Mendel, v sobotu 20. června, od 9.30 hodin v rodném domě J. G. Mendela v Hynčicích.