Na konci roku 2013 to vypadalo, že exekuce, jež byla vedena proti Nadačnímu fondu Rodného domu Johanna Gregora Mendela ve Vražném-Hynčicích, je ukončena, a kulturní památka tak může začít s čistým štítem.

Nadační fond tehdy ve dvou splátkách uhradil dluh ve výši 73 tisíc korun bez příslušenství a nákladů a Okresní soud v Novém Jičíně následně zrušil exekuci, kterou zahájil v červenci roku 2012.

„Dlužník dodržel slib a částku uhradil. I když neplatič v průběhu exekuce dlouho nereagoval a v řízení jsme museli provést řadu úkonů, nakonec se ke svému závazku postavil čelem a řádně jej vyrovnal," konstatoval tehdy Igor Ivanko, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 10.

Jenže rodný dům zakladatele genetiky opět čelí exekuci. Informace o omezení vlastnických práv vlastníků jsou volně přístupné v databázi katastru nemovitostí.

„Jak vyplývá z Centrální evidence exekucí, v červnu 2014 nařídil Okresní soud v Novém Jičíně proti nadačnímu fondu, jemuž rodný dům patří, nové řízení, a to na návrh veřejnoprávního věřitele pro dlužnou částku, která na jistině činí 8100 korun," potvrdila Novojičínskému deníku Petra Báčová, mluvčí Exekutorského úřadu České republiky.

Tato suma, včetně příslušenství, dodnes nebyla uhrazena.

„Uplatňovány jsou primární způsoby provedení exekuce, s tím, že na zmiňované nemovitosti váznou další dluhy a s nimi související poznámky a omezení, například zástavní právo soudcovské," uvedla dále Petra Báčová, s tím, že povinnému subjektu lze doporučit, aby aktivně komunikoval se soudním exekutorem, jehož soud pověřil provedením řízení.

Dlužník by podle ní rovněž měl reagovat na úřední korespondenci, kterou přebírá, a má se snažit o uhrazení pohledávky.

Předseda správní rady Vladimír Nippert odmítl celou událost komentovat. „Já se k takovým záležitostem nebudu vyjadřovat," řekl a dodal, že pokud někoho osud domu zajímá, má přijít, zaplatit vstupné, a tím se na jeho záchraně podílet.

O nově nařízené exekuci ale třeba neměl žádné informace člen správní rady nadačního fondu Zdeněk Mateiciuc.

„Vůbec o tom nevím," povzdechl si a pokračoval: „Chtěli jsme svolat správní radu, nic se však nedělo, i když jsem to připomínal," poznamenal Zdeněk Mateiciuc, jenž zároveň upozornil, že je potřeba to nějak vyřešit, ať není Mendelovo jméno dále špiněno.