Města již peníze na stavby bytů nemají a obecně se spíše přiklánějí k individuální výstavbě, případně nabízejí pozemky investorům. V tomto duchu také odpovědělo několik Deníkem oslovených radnic.

V Novém Jičíně počítá územní plán s plochou pro zhruba pět set rodinných domů a dvanáct set bytů v bytových domech na nových plochách. „Ve stávající zástavbě jsou rezervy v nevyužitých plochách pro dalších asi pět set bytových jednotek,“ zmínil se místostarosta Nového Jičína Vladimír Bárta a dodal, že město zatím neplánuje vlastní bytovou výstavbu, ale uzavřelo smlouvu s jistou společností, která by měla zahájit letos výstavbu na ulici Bohuslava Martinů.

Bytovou výstavbu v režii města nechystají ani v Kopřivnici. V územním plánu, který město v současné době projednává, by ale měla být územní rezerva pro asi osm set až devět set stavebních pozemků na území města. O výstavbě tří bytových domů se 72 bytovými jednotkami uvažovali ještě nedávno ve Studénce. Cena, kterou dodavatel nabídnul, ale byla pro město neakceptovatelná. „Zastupitelstvo Studénky nabídlo k prodeji pozemky vhodné k zástavbě bytovými domy a stavbami souvisejícími s tím, že po dobu realizace bytových domů bude se zájemcem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Teprve po realizaci staveb a splnění dalších podmínek, stanovených zastupitelstvem budou investorovi pozemky pod stavbami prodány,“ uvedli pracovníci radnice ve Studénce.

Ani Bílovec neplánuje v současné době výstavbu městských bytů. „Postupně realizujeme opravy stávajícího bytového fondu. Preferujeme individuální výstavbu, se kterou počítáme v územním plánu města,“ sdělila starostka Bílovce Sylva Kováčková. S novou výstavbou počítají ve Fulneku. „Plánujeme ji i v územním plánu, ale zatím není nic konkrétního,“ poznamenal starosta Fulneku Josef Dubec.