„Vedeme různé typy soudních sporů s řadou fyzických či právnických osob,“ uvedla mluvčí kopřivnického úřadu Eva Vystrčilová. Desítky soudů, které Kopřivnice absolvuje, je kvůli bytům. Právníci radnice tak podávají soudní návrhy o vyklizení bytu, návrhy na přivolení k výpovědi z nájmu bytu, žaloby o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedou spory o dlužnou částku, podávají návrhy na výkony rozhodnutí vyklizením bytu. „Sto pětašedesát návrhů na výkon rozhodnutí se týká nezaplacených pokut za přestupky, nezaplacených pokut uložených městskou policií, pokut za nepřihlášení se k povinnosti platit odpady, vykonatelných rozhodnutí o vrácení přeplatků dávek sociální péče nebo rozsudků, kterými je uložena povinnost hradit dlužné školkovné či stravné,“ vyjmenovala Vystrčilová.

Stejně jako Kopřivnice, tak i ostatní města Novojičínska vedou spory hlavně s dlužníky nájemného za byty a nebytové prostory. Přes 130 soudních sporů dnes eviduje Studénka, o zhruba deset případů méně pak řeší právníci Nového Jičína. Ostatní města jsou ve styku se soudy „jen“ kvůli desítkám případů.
Ne ve všech sporech ale vystupují města na straně žalobce. „Ve třech případech jsme stranou žalovanou,“ přiznal tajemník bíloveckého městského úřadu Rostislav Musila. V jednom nalézacím řízení jsou na tom stejně také Odry. „Jeden spor, ve kterém jsme stranou žalovanou vedeme s dodavatelskou firmou, ve druhém případě se soudíme s občankou Ženklavy,“ naznačila starostka Štramberku Věra Michnová, čeho se případy, ve kterém je město žalováno, týkají. Ve stejném počtu sporů čelí žalobě i Studénka. „V obou jsme ale zároveň i žalobcem,“ upozornil tajemník Jiří Moskala. Nový Jičín je v pozici žalovaného v pěti soudních řízení. „Čtyři jsou vedena v rámci podání dovolání u Nejvyššího soudu,“ vysvětlil Martin Biskup, vedoucí právního oddělení majetkoprávního odboru. Na rozsudek Nejvyššího soudu čeká v jednom případě i Frenštát pod Radhoštěm. „Spor se týká odpovědnosti za nesprávný úřední postup,“ prozradil tajemník Petr Kubenka.