Zastupitelé města Bílovec minulý týden odsouhlasili financování prvních jedenácti investičních akcí letošního roku. Asi nejvýraznějším projektem je dokončení dláždění na městském hřbitově.

„Navazujeme na dlouholeté aktivity směřující ke zkulturnění prostředí místa posledního odpočinku. Poslední etapa, jejíž realizaci jsme schválili, má podobu generální opravy cest v hodnotě přesahující tři miliony," vysvětlil starosta města Pavel Mrva s tím, že další pozornost bude patřit budově smuteční síně. Návštěvníci hřbitova se totiž konečně dočkají rekonstrukce sociálního zázemí. Město se poté na závěr zaměří na celkovou estetizaci prostoru.

Rekonstrukci bíloveckého hřbitova nevítají jen lidé, kteří tam chodí za svými zesnulými blízkými, ale také pracovníci pohřební služby. „Díky novým cestám se usnadní přístup k hrobům nejen návštěvníkům, ale také našim zaměstnancům při pohřebních obřadech. Hřbitov už zaznamenal řadu změn k lepšímu, je zde nová výsadba, dlažba. Na zkulturňování hřbitova občané reagují velmi pozitivně, pochvalují si, že se stává skutečně důstojným místem odpočinku jejich blízkých," konstatoval majitel pohřební služby Petr Škrobánek.

Další významnou investicí Bílovce bude rekonstrukce komunikace a parku za 2,4 milionu korun v ulicích Puškinova a Svatopluka Čecha. „Po mnoha letech, kdy se investovalo v rámci programu Podpora regenerace panelových sídlišť, jsme se zaměřili také na další části města," uvedl Pavel Mrva. Lokalita „dolního" Bílovce se kromě revitalizace zmíněných ulic dočká i nových parkovacích míst.

Připravují projekty

Kotelnu v Základní škole T. G. Masaryka v Ostravské ulici zase čeká generální rekonstrukce za 1,7 milionu korun a město chce rovněž pořídit nástavbu samosběrného vozu za dva miliony korun. Bílovec připravuje i další menší akce, jako je výměna oken v budově základní umělecké školy či předláždění spojnice mezi Slezským náměstím a Tkalcovskou ulicí.

„Zmiňované akce začneme realizovat bezodkladně," prozradil starosta, jenž doplnil, že město rovněž zahájilo rozsáhlou projektovou přípravu akcí, u nichž by chtělo v budoucnu čerpat dotační výzvy.

„Jako nejzajímavější vnímám projektovou dokumentaci na další fázi estetizace okolí autobusového nádraží se současným propojením s centrem města a přístupem k základní škole v ulici Komenského a rovněž rekonstrukci Besedy, v níž chceme vytvořit spolkové centrum," vyjmenoval Pavel Mrva.

Město dále chystá projektovou dokumentaci na rozšíření parkoviště pod městským úřadem, rekonstrukci okolí městských schodů, regeneraci zeleně mezi Radotínem a ulicí Nad nemocnicí či energetizaci budovy základní školy v Lubojatech. Před dokončením je také projektová příprava na vybudování společenského centra v Lubojatech i přístavba multifunkční haly k budově školy ve Staré Vsi či podklady k rekonstrukci ulice 1. máje.

„Jsem rád, že zastupitelstvo přistoupilo na naše návrhy týkající se projektové přípravy. Pro tyto účely jsme mimo plánovaný rozpočet vyčlenili ještě dalších 2,4 milionu korun, celkově plánujeme do projektové dokumentace v letošním roce investovat částku přesahující čtyři miliony korun," uzavřel starosta s tím, že ke stěžejním dokumentům pro další rozvoj Bílovce patří dopravní koncepce města v návaznosti na vytipování kritických míst.