Jedním z bodů, které minulý týden na svém dalším jednání probírali zastupitelé Bílovce, byly Zásady udělování zvláštních cen. Novinka městu umožní ocenit nejen policisty, ale i další uniformované zaměstnance.

Zastupiteli Zbyňku Bajnarovi se však tato novinka moc nezamlouvala. „Z jakého popudu to vzniklo a kdo to vymyslel? Nejsem vyloženě proti, ale přijde mi, že to není úplně šťastně navržené," vystoupil v následující diskuzi.

Velitel městské policie Pavel Kudela uvedl, že to byl jeho nápad. Městská policie totiž bude příští rok slavit 25 let své existence. „Hledal jsem možnost, jak u této příležitosti ocenit současné i bývalé strážníky. Debata rostla a skončila tím, že bychom mohli vypracovat nějaký systém pro dlouhodobější odměňování nebo oceňování pomocí medaile či plakety," nastínil Pavel Kudela s tím, že by to byla určitá morální odměna, jež by zvýšila hrdost k příslušnosti městské policie. Starosta Bílovce Pavel Mrva doplnil, že o takovémto bodu běžně rozhoduje starosta. „Je to nadstandardní postup, ale domníval jsem se, že by bylo dobré to probrat v širším plénu," nechal se slyšet Pavel Mrva.

MEDAILE K UNIFORMĚ PATŘÍ

Ocenění by nedostávali pouze strážníci městské policie, ale také členové Policie České republiky či hasiči, a to například za různá výročí, věrnost nebo mimořádný čin, jako je záchrana lidského života nebo záchrana majetku vysoké hodnoty. „Takové ocenění nám chybí. Běžně přitom oceňujeme dárce krve, kteří určitým způsobem pomáhají k záchraně lidských životů," konstatoval bílovecký starosta a posléze pokračoval: „Je to věc diskuze a ne každý to ocení. Je to individuální záležitost, která však k uniformované složce patří."

Pro Bílovec představuje toto oceňování novinku, v jiných městech je ale samozřejmostí. Při tvorbě zásad se její tvůrci inspirovali třeba u ostravské městské policie. „Je to o zvyšování osobního pocitu prestiže zaměstnance, bez ohledu na to, jestli jsme velká městská policie nebo malá," dodal Pavel Kudela.

Starosta Bílovce pak na závěr debaty doplnil, že 25 let městské policie je významné výročí. „Jejich práce jde dlouhodobě vidět. Patříme k městům, která mají nízkou kriminalitu a nemáme sociálně vyloučené oblasti. Je to jedna z možností, jak ocenit kvalitní práci nejen strážníků," sdělil Pavel Mrva.

Ocenění v podobě stužky budou pak obdarovaní nosit na pracovním oděvu, medaile bude mít své místo na slavnostním obleku.