K největším plánovaným investicím v letošním roce patří stavební úpravy a dovybavení odborných učeben Základní školy Komenského a Základní školy T. G. Masaryka v hodnotě 16 milionů korun. V místní části Stará Ves bude nová čistírna odpadních vod a nemalou investicí bude také projekt Bílovec s Veličnou našli cestu společnou v hodnotě 11,5 milionu korun. V rámci tohoto projektu bude dokončena rekonstrukce suterénu zámku s expozicí středověku a rekonstrukce zámeckých schodů. Vyměněna budou také některá okna za repliky těch, která byla na zámku před jeho vypálením v posledním roce druhé světové války.

Více než šest milionů korun investuje město do stavebních úprav domu číslo 650, který je určen pro pro sociální bydlení, a jeden milion korun půjde do rekonstrukce druhého a třetího podlaží domu č. 11 na Slezském náměstí. Na rok 2019 Bílovec také chystá rekonstrukci povrchu části komunikace a pěších komunikací v ulici Čs. armády v hodnotě 2,7 milionu korun, dalších 165 tisíc korun by mělo jít na vybudování chodníku mezi Střelnicí a cyklostezkou ve Staré Vsi.

Město Bílovec bude v letošním roce hospodařit se zhruba 229 miliony korun. Takto rozpočet odsouhlasili bílovečtí zastupitelé.

„Rozpočet je sestaven jako přebytkový. Podkladem při jeho sestavování jak příjmové, tak výdajové stránky, byly návrhy vedoucích jednotlivých odborů a ředitelek příspěvkových organizací. Návrh byl připraven z důvodu opatrnosti v nižší výši očekávaných příjmů a teprve v průběhu roku, v případě příznivého plnění příjmové části rozpočtu a podle její aktuální výše, budeme eventuálně navyšovat i jeho výdajovou část,“ uvedl místostarosta Bílovce Zbyněk Bajnar a dodal, že do rozpočtu města je opět, jako každý rok, navrženo více investičních akcí a je možné, že některé z nich se nebudou realizovat, například z důvodu nevyhlášení dotačního titulu na danou akci.

„Diskutovali jsme o rozpočtu města dlouho, a to i proto, že současná schválená verze se v některých bodech liší od původní varianty minulého vedení,“ doplnila starostka Bílovce Renata Mikolašová. „I proto jsme připraveni v lednu jednat se všemi subjekty, jichž se změny dotkly, a budeme hledat cesty a možnosti, jak jim s finanční rozvahou pomoci. Osobně jsem však ráda, že se podařilo rozpočet v tomto znění schválit a věřím, že připravované investice opět posunou Bílovec o kus dál,“ uzavřela Renata Mikolašová.

Základním zdrojem financování veřejných rozpočtů nadále zůstávají daňové příjmy a dotace. Nejvíce peněz půjde v Bílovci do vzdělávání a školských služeb zhruba 26 milionů korun, do bytového a nebytového hospodářství má jít asi 19 milionů korun, pro sociální služby je vyčleněno 18,8 milionu korun, do komunálních služeb a územního rozvoje má jít 12,6 milionu korun, do ochrany památek chce město investovat 11,9 milionu korun a stejná částka má jít do kultury a cestovního ruchu.