Celková výše nákladů na opravu komunikací by být téměř 11,5 milionu korun, předpokládaná výše dotace může činit 5,7 milionu korun. „Jedná se konkrétně o místní komunikace či jejich části v ulicích Seifertova, Poláškova, Pod Markem, Lánské, Dolní, Papratná a Kopanská,“ upřesnila Iva Vašendová, tisková mluvčí Frenštátu pod Radhoštěm.

Město podalo žádost o dotaci z programu Podpora obcí s více než 10 000 obyvatel – Podpora obnovy místních komunikací. „Podali jsme žádost o dotaci do tohoto programu na obnovu devíti úseků místních komunikací, které bychom rádi co nejdříve opravili. Částka, kterou ministerstvo pro tuto výzvu alokovalo, je 190 milionů korun. Již dnes však z informací ministerstva pro místní rozvoj víme, že je velký převis podaných žádostí ve výši 3,5 miliardy,“ uvedl Jiří Unruh, místostarosta města.

Jestliže město dotaci nezíská, opraví pouze šest úseků podle Plánu oprav a investic, a to ulice Seifertova a Poláškova a části ulic Pod Markem - od křižovatky s ulicí Markova ke kapličce, Lánské, Dolní - u mateřské školy a Papratná. „I tento nižší rozsah opravovaných komunikací bude představovat výdaj ve výši okolo šesti milionů korun,“ doplnil místostarosta města.