Několikaměsíční práce na vybudování dvou suchých poldrů v části Butovice jsou u konce. Zhotovitelská firma stihla projekt zrealizovat v časovém předstihu za zhruba sedm a půl milionu korun, což je o téměř polovinu méně, než se původně předpokládalo.

Novojičínskému deníku to v minulých dnech potvrdil starosta města Lubomír Šobich. „Firma dokončila práce bez jakýchkoliv reklamací v časovém předstihu a za sjednanou cenu, která byla oproti rozpočtu projektu o padesát procent nižší," pochvaloval si starosta Studénky.

Nejkritičtější místa městské části Butovice, kterou se velká voda naposledy prohnala v roce 2013, by tak měly nově ochránit dvě suché nádrže, jež vyrostly v lokalitách Polská a Za Kulišťákem.

Obě tato vodní díla, s celkem 287 metrů dlouhou hrází, jsou navržena tak, aby co nejméně zasahovala do okolní krajiny, a nenarušovala tak krajinný ráz, přičemž díky velkému retenčnímu prostoru pojmou až 19 200 metrů krychlových vody.

To by mělo významně přispět k protipovodňové ochraně tohoto území, a tím i ke zmírnění objemu napáchaných škod.

OCHRANA STUDÉNKY 1 PŘED VELKOU VODOU

Město však s výstavbou těchto ochranných prvků před velkou vodou ještě zdaleka nekončí. Vzhledem k tomu, že Studénka bojuje s přívalovými dešti poměrně často, chce vedení města v příštích letech pokračovat v posilňování protipovodňových opatření. Jak uvedl Lubomír Šobich, už nyní pracují na projektové dokumentaci pro ochranu lokality Studénka 1.

Tuto oblast potrápila lokální povodeň před dvěma lety. „V oblasti Na Trávníkách vykupujeme pozemek od Velkých Albrechtic a projekčně připravujeme další dva poldry, ať už se podobná situace neopakuje," nastínil současnou podobu projektu studénecký starosta.

Vedle poldrů, jež řeší město, by měly další retenční nádrže vzniknout opět v Butovicích, tentokrát však v režii Státního pozemkového úřadu. Ten se mimo jiné postará také o financování projektu.

„Chápeme to jako prioritní opatření, které je potřeba udělat, byť vzhledem k našim finančním možnostem na úkor jiných záležitostí a jiných projektů, které bychom si přáli zrealizovat. Toto jsou věci, které ohrožují majetek občanů i infrastrukturu obce a páchají velké škody, i když se stanou třeba jednou za deset let.

Po zkušenostech, které ve Studénce máme, musíme tyto záležitosti dotáhnout do konce," doplnil na závěr starosta Lubomír Šobich.