Kamil Žák z odboru majetku města kopřivnické radnice připomněl, že sesuv půdy a následný pád několika stromů v Lubině, v části Větřkovice, způsobily v červnu vytrvalé deště. „Od té doby je silnice pod sesunutým svahem částečně zúžena, což by mohlo značně komplikovat zimní údržbu v místní části. Je potřeba umožnit průjezd vozidlům zimní údržby a zajistit odvod povrchových vod, které nyní při každém větším dešti způsobují problémy vlastníkům okolních nemovitostí. Nepůjde o zcela běžnou opravu komunikace, protože je především nutné zabránit dalším sesuvům. Po konzultaci s geology bude část stávajícího materiálu odtěžena a místo něj bude navezen lomový kámen, který poslouží jako určitá protiváha zamezující pohybu svahu,“ upřesnil Kamil Žák z odboru majetku města.

Se zajištěním dostatečného množství lomového kamene mělo město problém, neboť v regionu nebyl k dispozici, starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný proto oslovil dodavatele stavebních materiálů LB Cemix, společnost vlastnící výrobní závod Kotouč ve Štramberku. Jednatel společnosti LB Cemix David Vašíček sdělil, že situaci jsme vyhodnotili jako mimořádnou a chtěli městu pomoci, neboť působíme v sousedství. „Zajistili jsme potřebné množství kusového vápence a ten věnujeme městu Kopřivnici zdarma,“ dodal David Vašíček.

Převoz darovaného materiálu do Lubiny již probíhá, starosta Kopřivnice podporu firmy ocenil. „Velmi si této rychlé pomoci vážíme a děkujeme za ni. Doufám, že v budoucnu budeme naši spolupráci dále rozvíjet,“ uvedl Miroslav Kopečný. Práce na zpevnění svahu a zprůjezdnění komunikace by měly stát více než 200 tisíc korun.