Zastupitelé se sešli zejména kvůli tomu, aby projednali Memorandum o vzájemné spolupráci při obnově a využití kapucínského kláštera s kostelem sv. Josefa ve Fulneku mezi městem Fulnek a Moravskoslezským krajem.“

V úvodu sdělila starostka Radka Krištofová, že Moravskoslezský kraj se zbavuje některého majetku, a mezi něj byla zařazena i jedna významná dominanta města zapsaná na seznamu kulturních památek vedených u ministerstva kultury. Tou dominantou je před deseti lety opravený kostel svatého Josefa a přilehlý zchátralý objekt kapucínského kláštera, který je zařazený na seznamu památek určených k záchraně.

Starostka upozornila, že se memorandem bude zabývat Rada Moravskoslezského kraje. „Buď tento materiál posune do zastupitelstva kraje, nebo kraj vyhlásí dražbu. Tento majtek kraj městu převádí bezúplatně,“ poznamenala Radka Krištofová s tím, že v materiálu, který město obdrželo, jsou zmíněné možnosti dotací na kapucínský klášter a to ve výši 90 až 100 procent, pokud by bylo využití v sociální oblasti. „Nejvíce mě oslovilo využití pro domov se zvláštním režimem,“ dodala starostka a nechala poté postupně všechny přítomné zastupitele, aby se k věci vyjádřili.

Libor Kvita vyjádřil obavy z toho, že se město do budoucna velmi zadluží, a nastínil, že náklady by odhadem mohly být kolem 200 milionů korun. Zastupitel Petr Moc upozornil, že v memorandu nenašel žádnou garanci kraje, že by se na projektu záchrany kapucínského kláštera chtěl nějakou měrou podílet. Petr Moc rovněž nebyl zcela pro zamýšlené využití pro sociální služby. „Jde o to, jestli ve městě vznikne další ústav, který bude sloužit starším lidem, a to nejen z Fulneku. Mám trochu obavy, abychom z města, které se chce rozvíjet a chce mládnout, neudělali město, které stále stárne,“ vysvětlil Petr Moc.

Obavy z financování a velkého břemene pro město vyslovili i další zastupitelé. „Nikde nevidím pomoc kraje a státu,“ zdůraznil zastupitel René Juroška. Radní Fulneku Jana Mocová řekla, že by hlasovala pro memorandum, ale ne pro takové, jaké bylo krajem předloženo. „To není o spolupráci, ale o tom, že se kraj zbaví majetku, který ho zatěžuje. Za sebe bych tam doplnila, že se kraj zaváže přispívat desíti miliony korun ročně po dobu rekonstrukce,“ a přiklonila se k názoru Petra Moce, aby byl objekt spíše využíván mládeži.

Po téměř dvouhodinovém jednání nakonec zastupitelé jednohlasně memorandum odsouhlasili, ještě předtím ho ale doplnili o bod, ve kterém požadují, aby se Moravskoslezský kraj spolupodílel na financování patnácti procenty z ročně vynaložených nákladů na rekonstrukci.