Poté, co na přelomu roku vyšlo najevo, že kopřivnická automobilka Tatra s projektem na vybudování nového Vědecko-technického muzea za zhruba 400 milionů neuspěla, se správní rada Regionálního muzea Kopřivnice rozhodla zamyslet nad tím, kam se bude ubírat budoucnost stávajících muzejních expozic.

„Setkání správní rady jsme uspořádali proto, abychom se zamysleli nad tím, jak budeme dále pokračovat, když projekt Tatry na vybudování Vědecko-technického muzea v Kopřivnici, nevyšel,“ informoval o důvodu setkání starosta města Kopřivnice a zároveň člen správní rady Josef Jalůvka. Návrhy a nápady na zlepšení provozu se týkaly zejména Technického muzea. „Jak město, tak sama Tatra chtějí a mají zájem na neustálém rozvoji muzea, ale nyní se nacházíme v situaci, kdy ani jeden nemůžeme do expozic investovat nějaké velké peníze. Proto jsme debatovali o některých dílčích krocích, které ale ve výsledku mohou být významné,“ doplnil Jalůvka vzápětí.

Podle informací členů rady přineslo setkání několik zajímavých nápadů. K těm, které správní rada neměla na stole poprvé, patřila kompletní výměna osvětlení současných expozic Technického muzea. „Už před nějakou dobou jsme zpracovali projekt, díky kterému by mělo dojít k nahrazení zastaralého a opotřebovaného osvětlení muzea, které je příšerným žroutem elektriky,“ uvedl Lumír Kaválek, ředitel Regionálního muzea Kopřivnice a rovněž člen správní rady. Podle slov Kaválka by instalace nového, moderního osvětlení typu LED Technickému muzeu ušetřilo nemalé peníze. „V současné době dáme v našem muzeu skoro tři čtvrtě milionu jen za to, že svítíme. Projekt je ale postaven tak, že při výměně všech svítidel by úspora na energiích mohla být až dvoutřetinová, což už jsou nemalé finance,“ prozradil plány ředitel. Další návrhy na zefektivnění provozu muzea se týkaly nejen oživení a úprav současných expozic, ale například také rozšíření stávajícího počtu sociálních zařízení nebo možnosti parkování návštěvníků v bezprostřední blízkosti muzea.

Během debaty členové rady neopomněli zmínit ani problematiku ostatních kopřivnických muzeí. „Jako město řešíme, samozřejmě, také městské expozice, protože zde není velká návštěvnost. Projekt, který před pěti, šesti lety započali naši předchůdci, nevyšel podle předpokladů a město na ně proto spíš doplácí,“ prozradil Jalůvka a dodal: „I nadále proto hledáme cestu, jak v daných finančních možnostech provoz muzeí udržet.“