Nejpozději do konce prázdnin by, podle informací radnice, měla být dokončena instalace značek upozorňujících řidiče na zavedení časově omezeného parkování. A právě v souvislosti regulací, která má řešit nedostatek odstavných míst v centru města, získají všechny kopřivnické domácnosti parkovací kotouče zdarma.

Na vybraných parkovištích v centru Kopřivnice lze od letošních prázdnin parkovat pouze s kotoučem, a to maximálně dvě hodiny. Toto opatření se týká parkovišť u supermarketu Albert, před radnicí a poštou, v ulici Štefánkova, před Tatrovankou a poliklinikou, v ulici Hanse Ledwinky a částečně také u kasáren. Omezené stání však není trvalé, ale liší se podle místa i pracovních dní. „Regulace platí pouze ve vyhrazených časech, které se liší v závislosti na provozních hodinách přilehlých obchodů a veřejných budov," potvrdil informaci Richard Petr, z odboru rozvoje města, s tím, že příslušné dopravní značky jsou ve zmíněných lokalitách instalovány postupně.

Protože se začaly množit dotazy občanů, kde lze kotouče nutné k parkování na zmíněných plochách získat, rozhodla se kopřivnická radnice pro distribuci parkovacích hodin do schránek všech místních domácností: „Cílem regulace je zabránit blokování parkovišť dlouhodobě odstavovanými vozidly a umožnit pohodlné parkování lidem, kteří si v centru potřebují vyřídit své záležitosti na úřadech, navštívit lékaře či nakoupit. Dotkne se to tedy většiny občanů města, a proto jsme se rozhodli poskytnout Kopřivničanům parkovací kotouče zdarma," řekl starosta Josef Jalůvka.

Na kopřivnických kotoučích budou uvedena přímá telefonní čísla na Městskou policii Kopřivnice a místní obvodní oddělení Policie ČR, na která se mohou lidé obracet v případě dopravních přestupků. Realizace infokampaně o číslech na kopřivnické policisty je jedním z podnětů vzešlých z květnového diskuzního fóra s občany města: „Při volání mobilním telefonem na linku 156 se z Kopřivnice dovoláte operátorce v Novém Jičíně, která Vás přepojí na místní služebnu. Informační kampaň o mobilním čísle na naše strážníky by mohla celý proces zjednodušit a urychlit," uváděli účastníci diskuzního fóra.

Roznos parkovacích hodin do kopřivnických schránek proběhne pravděpodobně poslední týden v srpnu. Kotouče bude možné zakoupit také na informacích ve vestibulu radnice nebo v městském informačním centru.