Odry jsou jedničkou v získávání dotací. V poslední době tam díky nim vyrostlo nové muzeum, byl zrekonstruován zámecký park, staví se nová cyklostezka a také třeba rozhledna. A to zdaleka není všechno. Před několika dny přišla další dobrá zpráva. Odrám byly přiklepnuty peníze na vybudování rovnou dvou zařízení, jež budou poskytovat terénní a ambulantní služby pro dvě zcela odlišné skupiny obyvatel.

První služba bude určena dětem a mládeži. V Odrách vyroste, zatím chybějící, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 12 do 22 let. Nízkopráh, určený pro děti ze sociálně slabých rodin, vznikne v budově bývalé mateřské školy v Nádražní ulici a sloužit jim bude i přilehlá zahrada. Různé volnočasové aktivity budou pro děti zcela zdarma.

Město získalo na rekonstrukci dotaci ve výši dvou milionů korun, což je 85 procent uznatelných nákladů, zbytek uhradí z vlastních zdrojů. O dotaci na vznik nízkoprahu už Odry jednou žádaly Integrovaný operační program. „Tam jsme byli zařazeni jako náhradní projekt, takže jsme rádi, že jsme uspěli tady," uvedl starosta Oder Pavel Matůšů.

Hotovo bude příští rok

Druhá nová sociální služba bude naopak určena seniorům. Novostavba denního stacionáře pro seniory vyroste po demolici budovy v Hranické ulici. Stacionář, jehož kapacita bude maximálně deset klientů, nabídne seniorům ambulantní péči. Fungovat by měl pouze přes den a v objektu bude, kromě velké denní místnosti, také sociální zařízení a kuchyňka s výdejem jídel. Provozovat jej bude tamní charita.

Stacionář nebude pomáhat pouze seniorům samotným, ale také lidem, kteří se o ně starají. „Tím, že se o ně starají, nemají možnost pracovat. Díky tomu, že seniory na nějakou dobu umístí do stacionáře, se mohou vrátit na trh práce," řekla o chystané novince už dříve Kamila Ambrožová, vedoucí odboru rozvoje města. Odry získaly na jeho výstavbu dotaci 8,4 milionu korun, další peníze na stavbu poskytne město z vlastních zdrojů.

Velkou radost měl ze získaných dotací také starosta města Pavel Matůšů. „Je to velký úspěch. Stacionář pro seniory považuji za velmi potřebnou službu, proto jsem rád, že se to podařilo," prozradil Deníku s tím, že se jedná o volné prostory, proto nic nebrání tomu, aby se začalo s přípravou rekonstrukce. Oba projekty by měly být dokončeny do konce příštího roku.