I zdánlivě obyčejný bod s názvem Dotace na úhradu provozních nákladů objektu Katovny na rok 2014 vyvolal zajímavou diskusi. Starosta Oder Pavel Matůšů předestřel, že se na město obrátil Muzejní spolek Rolleder Odry, kterému se díky získané dotaci podařilo zprovoznit a nedávno otevřít objekt bývalé Katovny. „Poprosili nás o spolufinancování provozních nákladů, což je teplo, elektřina a další," uvedl starosta s tím, že jednání se zúčastnil také Zdeněk Mateiciuc, zastupitel a jeden ze zakladatelů spolku, který jim svůj záměr vysvětlil. Rada města Odry navrhla dotaci ve výši 100 tisíc korun.

To se však příliš nezamlouvalo zastupitelce Ludmile Hrachovcové. „Kolik máme na území města spolků a sdružení? Jestli by se neměl stanovit nějaký řád a podmínky, kolik komu a podle jakých pravidel dáme. Pokud se na nás takto obrátí každý spolek…," naznačovala zastupitelka. Přesný počet spolků starosta nevěděl, ale řekl, že některé z nich získávají od města pravidelně granty či dotace. „Katovna navazuje na naše městské muzeum. Předpokladem je, že budou spolupracovat. Berme to tak, že objekt se opravil, je tady a nějaká součinnost by být měla. Asi jsou na to různé pohledy, ale je to tak," nechal se slyšet starosta.

Jiní neplatí nájem

Ludmile Hrachovcové však tato odpověď nestačila: „Kdyby každý spolek požádal o sto tisíc, budeme na to mít?"

Starosta reagoval tím, že Muzejní spolek Rolleder je v trochu jiné pozici. „Je to spolek, který má ve vlastnictví nemovitost. Většina spolků nemovitost nemá, jsou v pronájmu. My jim nájem odpouštíme, neplatí ho," zdůraznil starosta a pokračoval: „Spolky fungují v rámci Dělnického domu, který je garantem spolkové činnosti ve městě. Přispíváme na Dělnický dům, sportovcům na správu sportovišť, tak toto je příspěvek na provoz Katovny."

Do debaty se poté zapojil i Zdeněk Mateiciuc. Nejprve poděkoval radě města s tím, že spolku tato částka velmi pomůže. Poté nastínil další plány: „Je tam první výstava a další budou navazovat. Budou tam i přednášky," přiblížil využití objektu Zdeněk Mateiciuc.

Ten již při otevření Katovny uvedl, že to není jen muzeum, ale jakýsi spolkový dům. Své nové a větší zázemí tam našel třeba i Historicko- -vlastivědný spolek Odry. Jeho předseda a zároveň zastupitel Květoslav Wiltsch na zasedání řekl, že v Katovně budou zajišťovat i servis pro turisty.

„Budeme provádět lidi jak po expozici, která vznikne v Katovně, tak po historické části města. Už jsme začali. Lidé nás navštěvují, hlavně místní z Oder, ale třeba Wesselský mlýn už na nás taky odkazuje. V návštěvní knize už máme nějaké záznamy, které stojí za to," konstatoval Květoslav Wiltsch a pokračoval: „Žádné vstupné nevybíráme, protože tam ještě není taková expozice, která by stála za zpoplatnění. Ale děláme osvětu a nějakou službu pro návštěvníky."

Zastupitelé dotaci na provoz Katovny odsouhlasili.