Setkání krajanů s představiteli města v čele se starostkou Zdeňkou Leščišinovou je naplánováno v 11 hodin v obřadní síni budovy radnice.

„Každoročně naše město navštěvují desítky krajanů, aby poznali své kořeny a minulost. Tato návštěva má navíc speciální účel. Při společném setkání na radnici chtějí texaští krajané ocenit Drahomíra Strnadla a doktora Josefa Šimíčka za jejich celoživotní práci pro krajanskou komunitu v Texasu,“ uvedla Iva Vašendová, tisková mluvčí města Frenštát pod Radhoštěm.

Z La Grange a dalších míst a měst amerického Texasu přijede osmadvacet potomků původních vystěhovalců.

„V rámci programu přijetí zazní také píseň My jsme Valaši,“ doplnil Jiří Unruh, zastupitel města Frenštát pod Radhoštěm a hlavní organizátor těchto návštěv a setkání.

Starostka Zdeňka Leščišinová připomněla, že partnerství mezi městy La Grange a Frenštátem pod Radhoštěm bylo navázáno v roce 1998.

„V té době město obdrželo návrh tehdejšího starosty La Grange na navázání spolupráce a vytvoření projektu takzvaných Sister Cities, tedy sesterských měst, a v dubnu následujícího roku naše zastupitelstvo spolupráci schválilo,“ sdělila Zdeňka Leščišinová.

Spolupráce je zaměřená na vzájemné poznávání a přibližování života, kultury a historie obou měst. Uskutečnily se vzájemné výstavy fotografií, setkání představitelů a 11. října 2002 byla v La Grange slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi oběma městy.

„V rámci partnerství se poté uskutečnilo několik návštěv frenštátských umělců, v La Grange například koncertoval Martin Kasík, a dále to byla návštěva zástupců podnikatelské sféry v Texasu. Na druhou stranu krajané pravidelně, a to i několikrát za rok, navštěvují Frenštát pod Radhoštěm a okolní města a obce, kde hledají a objevují stopy svých předků, poznávají současný život v naší zemi a navazují nová přátelství a vzájemné kontakty. Jezdí k nám rádi, protože se u nás cítí jako doma a toho si osobně velmi vážím,“ dodal Jiří Unruh.

Vystěhovalectví připomínají pamětní deska, která byla odhalená na frenštátském náměstí Míru v roce 2007 při příležitosti 150 let vystěhovalectví, lípa srdčitá jako symbol vzájemné sounáležitosti mezi potomky krajanů a našimi občany zasazená u mostu přes řeku Lomná, muzeum s trvalou expozice vystěhovalectví do Ameriky a muzeum v Lichnově, které se rovněž obšírně věnuje této tématice.