Slavnostní vyhlášení Dobrovolníka roku proběhne na Dni sociálních služeb, 11. září 2019, na Masarykově náměstí v Novém Jičíně.

Město chce tímto způsobem ocenit významný akt lidské solidarity a altruismu.

Nominace se podávají písemně a musí obsahovat základní údaje o navrhované osobě (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, popřípadě emailová adresa), dále pak stručný životopis a podrobný popis činnosti, za kterou je daný jedinec nominován. Navrhovatel také musí uvést své jméno, adresu a telefonický kontakt na sebe.

„Titul Dobrovolník roku lze udělit registrovaným i neregistrovaným dobrovolníkům a osobám, kteří pomáhají sociálně slabým a vyloučeným lidem, seniorům, nemocným a hendikepovaným. Pomoc mohou poskytovat jak v terénu, tak v sociálních či zdravotnických organizacích v Novém Jičíně. Ocenění lze udělit i občanovi jiné obce, pokud vyvíjí dobrovolnickou činnost na území Nového Jičína,“ uvedla Daniela Susíková z odboru sociálních věcí novojičínské radnice.

Zástupci organizací, ale i jednotlivci mohou své tipy zasílat emailem na adresu: lsablaturova@novyjicin-town.cz popřípadě na: lfrantova@novyjicin-town.cz. Nominace v listinné podobě lze doručit poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, odbor sociálních věcí, kontaktní osoba Lenka Šablaturová, Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín.