V kině v centru Oder se promítalo desítky let až do 30. září 1998. Tehdejší vedení města starou budovu zbouralo a v místě během necelých dvou let vyrostla moderní, velká stavba, která polykala několik milionů. Pak ale peníze došly, a město nechalo stavbu zakonzervovat.

Krátce poté se přihlásili s restitučními nároky tři vnuci původní majitelky kina. V rámci zákona o mimosoudních rehabilitacích žádali vrácení pozemku i budovy kina. Město to odmítlo a odvolávalo se na Benešovy dekrety a konfiskaci majetku. Potomci majitelky 7. prosince 1993 podali žalobu u okresního soudu v Novém Jičíně s požadavkem, aby uložil městu povinnost uzavřít s dědici dohodu o vypořádání majetku. Soudní spory se vlekly léta, v roce 1998 rozhodl Nejvyšší soud, že kino patří městu.

Rekonstruovaný objekt kuželny v Odrách bude sloužit registrovaným sportovcům i široké veřejnosti.
VIDEO: Nová kuželna v Odrách má jako jediná v okrese čtyři dráhy

Odry několikrát hledaly využití budovy, ale vždy bez úspěchu. V roce 2005 se poprvé objevila zmínka o možné demolici objektu. Naděje svitla v roce 2009, kdy se začalo hovořit o využití pro centrum veřejné správy v Odrách. Na tomto záměru se měl podílet ze 70 procent Moravskoslezský kraj. „Nebylo úplně jednoduché vymyslet podnikatelský záměr, jak bychom využili tuto budovu,“ přiznal tenkrát Pavel Matůšů, jenž byl starostou Oder.

Podle představ města měla budova sloužit jako služebna policie, případně také jako zázemí pro městskou policii. Uvažovalo se o přemístění kanceláře úřadu práce, ale i některých částí městského úřadu nebo orgánů veřejné správy, například pošty.

Po volbách začal vysílat on line zasedání Zastupitelstva Oder jeden občan. Nejinak tomu bylo i 14. prosince 2022.
Přenosy ze zastupitelstev už budou ve všech městech na Novojičínsku

Specifické požadavky na policejní služebnu a další překážky byly důvodem, proč z plánu sešlo. Budova chátrala, město ještě nechalo opravit krytinu, aby do ní nezatékalo. Koncem března 2017 pak zadalo studii a projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení a projekt na využití objektu rozestavěného kina v Odrách projekční firmě.

Koncem listopadu téhož roku na zasedání zastupitelů Oder zaznělo, že správa majetku projekt zastavila. O dva měsíce později zastupitelé rozhodli o odstranění stavby. Demolice se uskutečnila na přelomu června a července 2018. Ve vzniklé proluce se podle signálů z města chystá stavba bytového domu. Objevilo se to loni i v některých předvolebních slibech. Zatím se ale nic neděje.