Seznam plánovaných významných investičních akcí pro určení priorit jejich realizace. Tak se jmenoval jeden z bodů, kterými se před prázdninami zabývali zastupitelé města Oder. Vedení města totiž dostalo na jaře za úkol zpracovat vizi toho, do čeho budou Odry v následujících letech investovat.

„Letos prostavíme přes čtrnáct milionů korun," řekl na úvod starosta města Libor Helis a vyjmenoval nejdůležitější letošní investiční akce, jako je například rekonstrukce hřbitovní kaple sv. Rodiny, zateplení stropů v nemocnici, vodovod na Pohoři, částečná výměna oken či přechod pro chodce u mateřské školy.

„Máme nějaký rozpočet, který nám říká, co si můžeme dovolit a co si dovolit nemůžeme," doplnil dále starosta Oder s tím, že investice probírala také rada města, jež se shodla na tom, že prioritou by měly být akce zařazené v položce Akce se stavebním povolením.

Jednou z priorit je oprava náměstí. „Protože však příští rok čekáme opravu od vodovodů a kanalizací, tak bychom náměstí rekonstruovali po etapách až po této opravě," vysvětlil Libor Helis. Další prioritou je stavba nové hasičské zbrojnice. Město na ni letos nedostalo dotaci, proto se rozhodlo přepracovat projekt, a snížit tak náklady na její výstavbu. Nyní má od Moravskoslezského kraje přislíbeno, že by nějakou dotaci mohlo dostat.

Město také připravuje rekonstrukci budov v ulici Radniční, na kterou chce částečně využít dotaci. Protože však kvůli značným stavebním zásahům nebude možné objekty opravovat za chodu, bude se muset přestěhovat pošta a Oderská městská společnost do náhradních prostor.

„Tady se naskýtá další věc, kterou jsme už několikrát řešili, a to je, že bychom měli něco dělat s rekonstrukcí budovy kina," nastínil starosta Helis. Jedním z návrhů bylo opravit objekt kina a poté do něj přestěhovat poštu.

„Pan místostarosta přišel s řešením, že bychom studii ještě očesali, projekt by pak snížil náklady, protože víme, že pokud tam nevytvoříme nějaké sociální či startovací byty, tak na to žádnou dotaci nedostaneme. Bude to z prostředků města," konstatoval oderský starosta s tím, že kromě pošty by v objektu mohla sídlit také městská policie a dočasně také popřípadě Oderská městská společnost.

Poté se zastupitelé pustili do diskuze. Místostarosta Pavel Matůšů by chtěl, aby město zahájilo každý rok jednu větší investiční akci. „Zpomalilo se to. Na Odry je proinvestovaných 14 milionů za rok málo," nechal se slyšet místostarosta. Zastupitel Petr Stupárek mu však oponoval: „Neuškodí, když jeden rok zainventujeme méně a další rok více."