Společnost Tourist Invest s. r. o. koupila od města objekt Mateřské školy Záhuní za 4 467 900 korun. Kupní smlouvu o převodu nemovitostí obě strany uzavřely 30. listopadu 2015. „Předmětem kupní smlouvy byly mimo jiné vedlejší ujednání, k jejichž plnění jsme firmu loni vyzvali,“ sdělil již dřív na zasedání zastupitelstva právník města Petr Frejlich.

Město nejprve vyzvalo firmu ke splnění prvního ujednání, kterým bylo zřízení věcného předkupního práva pro město Frenštát pod Radhoštěm. Dalším ujednáním, k němuž město vyzvalo firmu, bylo investování jednoho milionu korun do přilehlého sportovního areálu. „Vyzývali jsme je, oni to různě protahovali a nakonec nesplnili nic,“ dodal Petr Frejlich s tím, že společnost upozorňovali na možnost uložení smluvní pokuty ve výši čtvrtiny kupní ceny za porušení každého ujednání.

„Dne 17. 9. 2018 byla společnosti Tourist Invest s. r. o. zaslána předžalobní výzva, kterou město požadovalo opakovaně splnění podmínek kupní smlouvy, současně s fakturou k zaplacení smluvní pokuty. Dne 1. 10. 2018 společnost Tourist Invest s. r. o. Zaslala penalizační fakturu zpět s vyjádřením, že ji neuznává a ve věci zřízení předkupního práva se s městem spojí její právní zástupce. Do současné doby se s městem právní zástupce společnosti Tourist Invest s. r. o. nespojil,“ konstatoval ve zprávě pro zastupitele právník města. Zastupitelé poté vzali na vědomí podání žaloby a schválili odstoupení od kupní smlouvy.

Společnost Tourist Invest s. r. o. Je ta společnost, která zhruba před rokem v dražbě pozemků pod skokanskými můstky na poslední chvíli přeplatila TJ Frenštát pod Radhoštěm. Tělovýchovná jednota nakonec pozemky získala od státu na základě předkupního práva.

Jeden z dotazů redakce Novojičínského deníku tehdy směřoval také na situaci kolem areálu bývalé Mateřské školy Záhuní. Jednatel společnosti Radko Souček tehdy odpověděl, že se aktuálně nacházejí v řízení ohledně stavebního povolení, které nám stojí na řešení parkovacích ploch. „Ty jsou zároveň předmětem našich návrhů, které jsme již ve třech verzích poslali městu. K tomuto existují věcné a faktické zápisy, prostřednictvím kterých jsme schopni průkazně doložit naši snahu domluvit se na investici 1 mil Kč do areálu. Tato snaha je mařena ze strany OIR (odboru investic) a rozhodnutím 83. rady, které je v oficiálním zápise,“ uvedl Radko Souček.

To ale město zpochybňuje, neboť úmluva v kupní smlouvě se týkala milionové investice do přilehlého sportovního areálu, nikoliv do parkoviště či úsporné regulace topné sestavy Querytherm v objektu blízké školy, jak se snažila prosadit společnost Tourist Invest s.r.o.