O vybudování obchodního centra v areálu bývalé tabačky si už zhruba rok štěbetají i vrabci na střeše. Rozhodně nejsou na omylu, protože přesně tento záměr má vlastník, severočeská společnost JTH, v úmyslu. Podle všeho se má jednat o obchodní centrum Interspar a OBI.

Společnost JTH, která mimo jiné vlastní také dvě Hückelovy vily v Novém Jičíně, pověřila zajištěním přeměny areálu na obchodní centrum a jednáním s městem firmu Mocero reality. Ta předložila vedení města návrh na spolupráci. „Firma přišla s návrhem, který řeší nejenom prostor tabačky, ale také přilehlých ulic, a vyústit by to mělo otevřením přejezdu na ulici Jeremenkova, což by výrazným způsobem řešilo dopravní situaci v tomto prostoru,“ uvedl starosta Ivan Týle. V případném memorandu města se společností půjde vlastně o to, že pokud obě strany budou spolupracovat, zasadí se firma Mocero o zajištění legislativy a potřebných finančních prostředků k otevření přejezdu Jeremenkova.

„Náklady na otevření přejezdu rozhodně nejsou zanedbatelné, pohybují se kolem osmnácti milionů korun. Takže tuto nabídku rozhodně nelze smést ze stolu,“ rozvedl úvahy starosta Týle. Stejného názoru jsou i novojičínští zastupitelé. „Zastupitelstvo chce, aby na příštím zasedání 16. dubna byly předloženy konkrétní materiály tak, aby mohli rozhodnout, zda bude spolupráce směřována do konkrétní podoby nebo ne,“ dodal Týle.

Jiný záměr než vybudovat v areálu obchodní centrum společnost JTH v tuto chvíli nemá. Proto se firma snaží dohodnout s Klubem rodáků a přátel Nového Jičína, který vloni podal na ministerstvo kultury žádost, aby byly určité objekty v areálu tabačky prohlášeny kulturní památkou. Ministerstvo této žádosti nevyhovělo a Klub rodáků a přátel podal proti rozhodnutí rozklad. Tím se ale nic nemění na faktu, že pokud by vedení společnosti chtělo a učinilo potřebné kroky, mohlo by čistě teoreticky areál tabačky srovnat se zemí. „V podstatě můžeme konat, ale nechceme. Jsme ochotni komunikovat s městem tak, aby to, co uděláme, bylo v souladu s tím, co jsme nabídli. To znamená, že bereme v potaz školu, která je v areálu v nájmu do roku 2011, a budeme reflektovat některé prvky stávající architektonické zástavby,“ oznámil stanovisko společnosti Radim Ondříšek z firmy Mocero. To vyplynulo také z jednání Klubu rodáků a přátel s představiteli společnosti. „Pokud by Klub rodáků a přátel stáhl podaný rozklad, mohla by být vytvořena odborná komise, která by při případné stavbě obchodního domu posuzovala, které části by mohly být zakomponovány do projektu firmy Mocero tak, aby se vyhovělo všem požadavkům,“ vysvětlil starosta Týle.

Situace bude do budoucna ještě zřejmě dost komplikovaná. Ve hře je totiž stále plánovaný obchodní dům Tesco na území Šenova u Nového Jičína. „Provázanost obou projektů je velmi úzká a mohou být zrealizovány pouze tehdy, když se najde forma spolupráce nejen mezi městem a firmou Mocero, ale také mezi městem a obcí Šenov,“ konstatoval starosta s tím, že jak obec, tak město mají v rukávech několik trumfů. „Například ulice Jeremenkova je z části v majetku obce Šenov. A naopak výstavba Tesca v Šenově je velmi komplikovaná a bez jisté vstřícnosti Nového Jičína rozhodně ne realizovatelná v dohledné době,“ vyjmenoval Týle. Tudíž se podle starosty může stát i to, že nakonec nedojde k realizaci ani jednoho z projektů.