Náklady dosáhly výše téměř 680 tisíc korun, město na projekt získalo půlmilionovou dotaci ze Státního fondu životního prostřední ČR.

Projekt obnovy školní zahrady nese jméno Tajemství přírodních živlů. „Revitalizace zahrady spočívala v úpravách všech ploch a umístění nových herních a vzdělávacích prvků,“ uvedl Luboš Drachovský, vedoucí odboru investic a rozvoje. Děti si od září budou moci hrát na kladině, balanční lochnesce, šplhacím totemu, houpačkách nebo v tunelu. Také na zahradě vznikly nová pískoviště a vodní prvky.

Na zahradě se žáci kromě hraní budou i učit. Zahradu doplnily environmentální vzdělávací prvky, například hmyzí farma, záhony, krmítko či pocitový chodník. Děti tak zde mohou zkoumat přírodu a její zákonitosti, čímž budou rozvíjet svůj vztah k životnímu prostředí a péči o něj. Dosavadní úpravy zahrady jsou první částí její celkové obnovy, další změny jsou plánovány na nejbližší roky.