Směrnici k udělování cen města a čestného občanství schválili zastupitelé v Příboře už v roce 2004. „Tato směrnice pamatovala na udělení čestného občanství a cen obce pouze žijícím občanům. Jelikož jiná města a obce udělují tato ocenění také osobám zemřelým, uložila rada města právníkovi zpracovat novou směrnici, kterou předkládáme zastupitelstvu," uvedl na čtvrtečním zasedání příborského zastupitelstva starosta Příbora Bohuslav Majer.

Aktivitu radních ocenil zastupitel Mořic Jurečka, jenž připomněl, že on sám před lety inicioval snahu, aby si město více vážilo lidí, kteří se v něm narodili, pobyli v něm a také zemřeli. „… Lidí, kteří svou činností naše město proslavili nejen u nás, ale také za hranicemi republiky. Proto si cením toho, že směrnice myslí také na občany in memoriam," sdělil Mořic Jurečka, jenž zároveň poznamenal, že podle něj je věc poněkud uspěchaná, a navrhl změny v návrhu tak, aby se ceny udělovaly již koncem roku a ne až na prvním zasedání zastupitelstva v následujícím roce. „Je to období, kdy se bilancuje ve všech sférách a město Příbor má výročí založení. Proto by to bylo lepší při posledním zasedání města," vysvětlil Mořic Jurečka. Kvůli posunutí udělení cen bylo nutné posunout také podávání návrhů na oceněné. Po kratší diskuzi se zastupitelé přiklonili k termínu na konci června. „Je to také proto, abychom ještě měli časový prostor na výrobu cen," doplnil starosta Majer.

Zastupitelé poté ještě řešili, zda nebude lepší předávat ocenění na širokém fóru, kde bude možná přítomnost co největšího počtu lidí. Mořic Jurečka naznačil, že v lednu roku 2017 bude po rekonstrukci kulturní dům, takže předání cen by se mohlo uskutečnit při novoročním koncertu. „Můžeme to těm lidem dát před lidmi, ale myslím si, že oficiální proces by měl být při zasedání," podotkl Mořic Jurečka.

Zastupitelé se nakonec dohodli, že na zasedání zastupitelstva, které schválí ocenění osobností, rozhodnou zastupitelé také o místě předání. „Protože v té době už budeme vědět, jaké akce budeme mít," řekl starosta Příbora, jenž však vzápětí navrhl, aby zastupitelé věc odložili a doladili a ke schválení směrnice se vrátili až na prvním zasedání v příštím roce. S tím všichni zastupitelé souhlasili.