Místostarostka Příbora Dana Forišková ještě před zasedáním zastupitelstva pro Deník uvedla, že bude záležet na tom, jaká bude nálada v zastupitelstvu. „Uvidíme, třeba bude příznivá situace a starosta bude zvolen,“ řekla Dana Forišková.

Volba starosty byla jako druhý bod na programu jednání, zastupitelé, narozdíl od ustavujícího zasedání, odsouhlasili, že budou hlasovat veřejně. Na předešlém, ustavujícím zasedání, si těsná většina jedenácti zastupitelů odsouhlasila tajnou volbu, na protest proto zbývající desítka zastupitelů při volbě opustila jednací sál. Tentokrát se tak nestalo a všichni zastupitelé zůstali na místech. „Nyní vyzývám členy zastupitelstva města k podání návrhů na funkci starosty města,“ oslovila zastupitele Dana Forišková. V sále zavládlo naprosté ticho - nepadl žádný návrh a podobné to bylo v případě volby zbývajících členů rady města. V sedmičlenné radě města Příbor tak doposud stále jsou například bývalý starosta Jan Malík a bývalý místostarosta Pavel Netušil.

Ustavující zasedání Zastupitelstva Příbor 19. října 2022.
První zastupitelstvo v Příboře a hned nezdar. Nedohodli se, kdo bude starosta

Na situaci reagoval tajemník příborského městského úřadu Rostislav Michálek. „Vzhledem k tomu, že se opakovaně nepodařilo zvolit starostu města a vedení města je momentálně na bedrech paní místostarostky, a předpokládám, že už se v letošním roce nebude nová volba opakovat, tak by bylo žádoucí, kdyby v rámci tohoto zastupitelstva bylo přijato usnesení, kterým by zastupitelstvo pověřilo nějakého člena zastupitelstva zastupováním místostarostky v případě, že by nemohla vykonávat svou činnost do doby zvolení starosty,“ navrhl Rostislav Michálek.

Zastupitelé navrhli jako náhradníka za místostarostku Pavla Netušila, v protinávrhu padlo jméno Jiřího Tuzlu. Ten nakonec nezískal potřebný počet hlasů, Pavel Netušil tak bude zastupovat místostarostku v plném rozsahu v případě, že nebude moci vykonávat funkci například kvůli nemoci, a to do doby zvolení starosty města.