Na rok 2017 vyhlásilo město Nový Jičín osm programů, které budou dotovány z rozpočtu města. K podporovaným aktivitám patří sport, kultura, volnočasová a sociální oblast, životní prostředí, ale také domácí hospicová péče.

Na tyto aktivity by mělo z rozpočtu města na příští rok připadnout 22 milionů korun, což je téměř o tři miliony více, než bylo rozděleno v letošním rozpočtu.

„Největší suma byla opět vyčleněna na podporu sportu. Jen na sportování dětí a mládeže by mělo jít pět milionů korun, což je nejvyšší částka v historii. Celkově bylo sportovcům navrženo 14 milionů korun, tedy o dva miliony více než vloni," okomentoval sportovní dotace starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

O 350 tisíc korun více dostane také oblast sociálních služeb. „Do této sféry by mělo jít téměř 4,7 milionu korun a dalších 200 tisíc korun by měla nově činit podpora domácí hospicové péče," řekla k další oblasti mluvčí města Marie Machková, s tím, že u volnočasových aktivit má být příspěvek vyšší o sto tisíc korun.

Město rovněž podpoří životní prostředí, a to prostřednictvím dotací občanům na vybudování malých domovních čističek a ekologických zdrojů topení, kde suma pro příští rok narostla o 250 tisíc korun.

„Některé částky jsme opravdu navýšili velmi výrazně. Třeba pro sport, a to zejména mládežnický. Chceme však, ať jsou to pevné mantinely, a zamezit tomu, aby organizace a kluby podávaly další individuální žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu města," zdůraznil starosta Dvořák a poté na vysvětlenou doplnil:

„V letošním roce byly například na sport, nad rámec původně vyčleněné částky, schváleny individuální dotace přesahující dva miliony korun. V příštím roce se mohou kluby s žádostmi o dotaci obrátit i na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Město by pro ně nemělo být jediným finančním zdrojem."

Nový Jičín poskytuje dotace ze svého rozpočtu od srpna loňského roku podle nové směrnice. Ta si klade za cíl sjednotit a zpřehlednit systém podpory jednotlivých aktivit. „V minulosti byl systém financování roztříštěný. Žadatelům se poskytovaly dary, dotace, granty a nebyla daná téměř žádná kritéria. Nyní usilujeme a spravedlivější rozdělování peněz z rozpočtu města," vysvětlil na závěr starosta.