Kopřivnická radnice se za poslední dobu proměnila ve ztráty a nálezy. Na tomto místě se kromě představitelů města sdružuje například také několik jízdních kol, sada příborů, dámské hodinky či vodní dýmka. Právě tyto věci, spolu s nevyužitým majetkem města, jako jsou vyřazené kusy kancelářského nábytku a techniky, mohou skončit v rukou nových majitelů. Už však jen do pátku 16. října do 11 hodin se mohou na internetových stránkách Kopřivnice zapojit zájemci do aukce těchto věcí.

V aukci si lidé mohou zakoupit nejen vyřazené věci, ale v podstatě i původně svůj majetek, který skončil ve ztrátách a nálezech.

„Pokud lidé najdou ve městě předmět, který by mohl někomu jinému chybět, udělají nejlépe, když jej donesou k nám na pokladnu v přízemí radnice nebo jej vhodí do některé ze schránek důvěry. My jej zaevidujeme a prostřednictvím internetových stránek budeme informovat o tom, že je u nás a že si ho majitel může vyzvednout,“ nastínila Petra Michálková z odboru financí kopřivnické radnice, který agendu ztrát a nálezů zajišťuje. Nejčastějšími nálezy jsou doklady, peněženky a klíče, ovšem někdy se najdou opravdové kuriozity: „Už jsme tady měli dvě želvy, nedopité lahve alkoholu všeho druhu, sklenici medu, glukoměr i lékařský předpis na projímadlo,“ vyjmenovala zajímavé nálezy Michálková.

Než však nalezené věci skončí v aukci či ve vlastnictví města, mají lidé po dobu šesti měsíců možnost si je vyzvednout. Každý nalezený předmět je totiž na odboru financí uschován právě po dobu půl roku. Pokud se nepodaří zjistit jeho vlastníka, připadá uplynutím zákonné lhůty do vlastnictví města. Nalezené doklady či bankovní karty se pak předají úřadu nebo orgánu, který je vydal. „Předměty, které může město využít, jsou zařazeny do evidence majetku, věci městem nevyužitelné jsou rozprodávány v aukcích a ty, které jsou nefunkční, projdou likvidací,“ objasnila osud nevyzvednutých nálezů Miroslava Michalská, která má na starost evidenci majetku.