V srpnu tohoto roku podalo město Bílovec žádost o dotaci v rámci Programu česko-švýcarské spolupráce, jež by měla zajistit finanční prostředky na radikální modernizaci tamního domova pro seniory.

Dřívější ředitelská vila firmy Massag, která se časem proměnila na domov, už v současné době nedokáže konkurovat moderním zařízením. „Je zapotřebí zrekonstruovat a zmodernizovat stávající nevhodné zařízení, zvýšit kvalitu služeb a zavést nové metody práce se seniory, a vytvořit tak důstojné a příjemné podmínky pro jejich pobyt, aby se tu cítili jako doma. Rekonstrukce zahrnuje mimo jiné i přestavbu pokojů, ze současných třílůžkových na jedno a dvoulůžkové,“ zmínila starostka Bílovce Sylva Kováčiková. Právě menší pokoje jsou pro klienty výhodnější, protože v nich mají více soukromí.

Projekt zahrnuje vybudování nového pavilonu, v němž se budou nacházet provozní místnosti. „Počítáme také s tím, že budeme v podkroví provozovat takzvané odlehčovací služby pro dvě až tři osoby,“ upřesnila starostka. Tyto služby budou moci využívat například rodiny, které odjíždějí na dovolené a nechtějí nechat svého seniora doma samotného, nebo pacienti po ukončení hospitalizace na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných v Bílovecké nemocnici.

Všechny tyto práce a zavádění nových služeb vyjde dohromady na 25 milionů korun, což je částka, kterou město nemůže ze svých vlastních prostředků uhradit. Proto se obrátilo na zahraničí, přesněji na Program česko-švýcarské spolupráce. „K přijetí dotace je však zapotřebí naplnit ještě řadu dalších kroků. V současné době máme hotovou projektovou dokumentaci pro územní řízení, včetně územního rozhodnutí. Záměry by měly být hodnoceny v období srpen až březen roku 2011, pokud dotaci obdržíme, stavba bude zahájena v roce 2012,“ uzavřela Kováčiková.