Nejinak tomu je také ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tam již od loňského října dostalo kompostér do výpůjčky přes šest set žadatelů.

„Pracovníci Technických služeb města Frenštát pod Radhoštěm vydávali a stále vydávají kompostéry zájemcům, kteří si o ně požádali již v roce 2015, kdy ve městě proběhlo dotazníkové šetření zjišťující zájem občanů o kompostéry,“ uvedla mluvčí frenštátské radnice Iva Vašendová.

Zároveň dodala, že více jak stovka kompostérů je zájemcům stále k dispozici. Důvodem je to, že se městu některé původní žadatele nepodařilo zkontaktovat kvůli chybějícím či neaktuálním kontaktním údajům. V jiném případě nemohly být kompostéry zájemcům vydány, protože nesplňovali předem stanovené podmínky.

Nádoby ke kompostování jsou totiž určeny výhradně pro majitele, kteří vlastní na území města parcelu u rodinného domu, zahradního domku nebo chaty, popřípadě mají samostatnou zahrádku, na které produkují zelený odpad.

O volné kompostéry si tak mohou lidé zažádat na frenštátském městském úřadě, konkrétně na odboru investic a rozvoje nebo na odboru životního prostředí. „Zájemci je mohou získat formou bezplatné zapůjčky a po uplynutí pětileté výpůjční doby nabýt do svého vlastnictví,“ připomněla dále Iva Vašendová s tím, že bližší informace jsou k dispozici také na webových stránkách města.

POMOHLA DOTACE Na pořízení celkem 800 kompostérů o objemu 1 100 litrů získalo město v loňském roce dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 2,44 milionu korun. „Cílem projektu je předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů a tím snížit množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu,“ doplnila informaci Eva Spurná, vedoucí odboru životního prostředí frenštátského městského úřadu.