„Operační plán je závazný podklad, který konkretizuje smlouvu o zajišťování zimní údržby, vymezuje její rozsah, určuje základní technologické postupy, zabývá se řešením kalamitních situací, jsou určeny také lhůty pro zajištění sjízdnosti místních komunikací a schůdností chodníků apod.,“ vysvětlila Jarmila Holáňová z odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Bílovec.

Pro rok 2010 byla v rozpočtu města schválena částka 1,1 milionu korun. „Jenomže s ohledem na skutečnost, že první měsíce tohoto roku byly velmi bohaté na sněhové srážky, byla původní částka navýšena o pět set tisíc korun. Zůstatek činí dvě sta čtyřicet tisíc korun,“ dodala mediální zástupkyně Bílovce Marie Dlabalová. „Lze jen doufat, že letošní zima nebude krutá ani dlouhá,“ dodala závěrem.