V Novém Jičíně, jako vůbec v prvním městě v České republice, je možné si třicet devět tamních památek prohlédnout pomocí takzvaných QR kódů. Speciální čtečka, kterou obsahují mobilní telefony nebo tablety, kódy neskenuje a načte příslušnou webovou stránku. Ta zájemci prozradí, jak památka vypadá, jak je stará a mnoho dalších zajímavých informací.

„Kombinací prostředků audio, foto a text a rozsahem poskytovaných informací je tento systém unikátní v rámci Čech i Moravy. Jako vůbec první v republice byl uzpůsoben pro využití zrakově postiženými občany," okomentovala zavedení a umístění QR kódů tisková mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.

Moderní technologie přitom není na Novojičínsku výjimkou. Již více než rok ji využívá například Technické muzeum Tatra Kopřivnice, kde si pomocí kódů lze dohledat detailní informace týkající se vystavených exponátů. V Novém Jičíně kódy netypickou cestou zpřístupní hlavně ty památky, jež mohou lidé navštívit jen zřídkakdy.

„Prvotním cílem bylo zpřístupnit občanům a návštěvníkům města zejména ty historické památky, které běžně nebývají pro veřejnost otevřené. Prohlídka přes QR kódy není limitovaná časem ani zavíracími dny a překážkou není ani zrakové či pohybové omezení uživatele, " potvrdila Oldřiška Navrátilová, vedoucí novojičínského odboru školství, kultury a sportu.

Každá cedulka s QR kódem na kulturní památce je opatřena nápisem v Braillově písmu. Obrazce připomínající rozsypaný čaj se začaly ve městě objevovat na konci roku 2013.

Kódy v současné době přibyly například na budově Hotelu Praha, památníku J. G. Mendela, kostele Nanebevzetí Panny Marie, Staré poště, Laudonově domu, radnici či Žerotínském zámku. U každého objektu jsou k dispozici informace o architektuře a historii, zajímavosti a fotogalerie.

„Každý si může zvolit textového nebo audio průvodce. Součástí nabídky je i navigace a mnohde je umožněna i 3D virtuální prohlídka," doplnil Dalibor Kvita, zástupce domény oklonas.eu.

V Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek je evidováno devětaosmdesát objektů na území Nového Jičína, z toho ve vlastnictví města je jich třicet sedm. Zbývající jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob, Moravskoslezského kraje a Římskokatolické církve.