Právě výsledky šetření dávají radnici možnost sledovat vývoj názorů, postojů, preferencí a potřeb místních obyvatel. „Zjištěné výsledky navíc slouží jako podklad při plánování dalšího rozvoje našeho města," uvedla tisková mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková.

Školení tazatelé měli za úkol oslovit více než osm set plnoletých obyvatel kopřivnických místních částí. „Kladli jim dotazy týkající se například bezpečnosti ve městě, kulturního a sportovního vyžití, dopravy a podobně," přiblížila průběh mluvčí Petříčková. Dotazy se týkaly také městského rozpočtu.

„Z hlediska zjišťování preferencí byla velmi zajímavá ta část, v níž se měli respondenti vcítit do role zastupitelů a určit, kam by investovali finance z městského rozpočtu," uvedl Marián Svoboda ze společnosti Augur Consulting, která průzkum prováděla s tím, že stejně je tomu i ve skutečnosti, a tak mohou výsledky průzkumu posloužit jako vodítko pro rozhodování opravdových kopřivnických zastupitelů.