Zastupitelé měli za úkol schválit nebo neschválit přijetí dotace na projekt Smart city Frenštát pod Radhoštěm v maximální výši 1,708 milionu korun. Rada města doporučila neschválit. „Jsem z toho trochu vykolejený, protože v době minulého vedení, jsem byl iniciován a inicioval jsem i já, abychom se někam posunuli a bylo to ze strany rady i zastupitelstva podpořeno,“ sdělil Jan Rejman, vedoucí odboru rozvoje a financí frenštátského městského úřadu a dodal, že město bude potřebovat dokument, který nějak uchopí koncept zavádění chytrých řešení.

Přítomný Filip Kučera z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně z katedry veřejné správy regionálního rozvoje doplnil, že zmíněný projekt Smart City Frenštát pod Radhoštěm byl na 4. místě mezi projekty v MS kraji. Michal Faltejsek z Vysoké školy báňské - technické univerzity dodal, že VŠB podporuje projekty chytrých měst napříč krajem a tento projekt byl velice kvalitně zpracován.

Když ještě Jiří Jurek, vedoucí finančního výboru, sdělil, že finanční výbor doporučil návrh přijetí dotace schválit, přišla nutně na řadu otázka, proč rada zastupitelstvu schválení přijetí dotace nedoporučuje. Tím, kdo ji vyslovil byl zastupitel Vojtěch Svoboda.

Starosta Miroslav Halatin sdělil, že ten popud přišel od něj. „Z předešlé praxe mám něco za sebou a z pragmatického pohledu v tom až takovou inovaci nevidím, protože mnoho těch věcí je nadlimitních, mnoho piárových a to já nemusím. Některé věci už jsou zavedené anebo zbytečné,“ vysvětlil svůj postoj Miroslav Halatin.

Místostarosta Jiří Unruh poté řekl, že se veřejně hlásí jako kritik vůči Smart City. Ten projekt, který byl na ministerstvu už je trochu zaprášený a podle mě neobsahuje, co bychom asi chtěli,“ uvedl Jiří Unruh.

Tvrzení o zastaralosti Jan Rejman uznal, avšak upozornil, že se z něj dá vyjmout, co bude potřebné. Nejdůležitější je s tím dokumentem pracovat. Město potřebuje zavádět do provozu chytrá řešení,“ pokračoval Jan Rejman a jako příklad uvedl například osvětlení okolo cyklostezky, které by navečer snížilo intenzitu osvětlení, odpočívadle. Jako další výhodu vyzdvihl soustředěnost informací a zlepšení přístupu obyvatelstva k ním.

Starosta dal najevo, že je zbytečné zakládání něčeho, co už ve městě funguje a za pravdu mu v podstatě dali i informatici, když uvedli, že zhruba 90 procent všech informací je v informačním systému Vera. Další polemiku ukončilo hlasování.

Pro protinávrh Václava Svobody, aby zastupitelstvo schválilo přijetí dotace bylo jen 8 zastupitelů, stejný počet zastupitelů hlasoval pro usnesení, že zastupitelstvo přijetí dotace neschvaluje. Potřebný počet hlasů byl 11. zastupitelstvo tak nepřijalo žádné usnesení a město tudíž dotaci nepřijme.

Hudební bazar v Kopřivnici.
K mání byly vinyly i cédéčka