V Kopřivnici se před nějakou dobou rozjelo druhé kolo plánování sociálních služeb. Pracovní skupiny nejen mapovaly potřeby zdejších obyvatel, ale zejména se snažily navrhnout co nejefektivnější systém sociálních služeb. Jejich cíl byl jasný, nové služby musí odpovídat reálným potřebám obyvatel. V rámci změn spatřila ve městě světlo světa také nová služba, takzvaná osobní asistence.

Osobní asistence je služba, která je poskytována osobám se sníženou soběstačností, a to ať už z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění anebo zdravotního postižení. „Jedná se o osoby, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby,“ vysvětlila zjednodušeně tisková mluvčí města Kopřivnice Lucie Petříčková.

Občanům jsou k dispozici asistenti

Službu zajišťují kvalifikovaní asistenti. Náplní jejich práce je pomoc při zajišťování a zabezpečování základních životních potřeb klienta, jako například příjem potravy, hygiena, dopomoc při obstarávání domácnosti, nákupech a podobně. „Služeb asistentů lze však využít i jinak. Například při výchově dětí, vzdělávání, výkonu povolání či při kulturních a sportovních činnostech,“ doplnila výčet Petříčková.

Poskytování osobní asistence se v Kopřivnici ujalo Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, které zde rovněž provozuje Občanskou poradnu. Služba je pro obyvatele k mání od května letošního roku a pro osoby nesoběstačné či nějak omezené skýtá řadu výhod. „Hlavní výhodou nové služby je skutečnost, že osobní asistent člověka provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti plnohodnotně se zapojit do běžného života. Asistent může být s klientem i osm hodin denně, o víkendech a během státních svátků,“ uvedl Richard Pešat z Centra pro zdravotně postižené s tím, že služba je určena uživatelům od šesti let až po seniory. „Zatímnaši osobní asistenci využívají tři osoby, ale dle předběžných ohlasů můžeme do budoucna počítat s pěti až deseti zájemci,“ dodal Pešat.

Náklady na poskytování služby do konce letošního roku se podle informací kopřivnické radnice pohybují kolem půl milionu korun. Zhruba polovinu této částky pokryje dotace Moravskoslezského kraje, více než padesát tisíc přispělo město. Zbývající část pak budou hradit sami uživatelé služby. „Aby osobní asistence mohla fungovat i v následujícím období, budeme usilovat o dotace ministerstva práce a sociálních věcí, města Kopřivnice. Mimo to oslovíme také nejrůznější nadace a pokusíme se hledat i další zdroje financování,“ objasnil vedoucí kopřivnického pracoviště.