Podle tiskové mluvčí Frenštátu pod Radhoštěm Ivy Vašendové mohou, lidé nově třídit použité potravinářské oleje a tuky z domácností.

„Na území města bylo instalováno osmnáct zelených nádob na sběr těchto druhů odpadu,“ sdělila Iva Vašendová s tím, že vyčištěné a recyklované oleje budou využívány jako vstupní surovina v tukovém průmyslu, a to zejména pro výrobu maziv a bionafty.

Město Frenštát pod Radhoštěm se tímto počinem zapojilo do projektu s názvem „Sběr použitých potravinářských olejů a tuků z domácností“. Do zelených nádob umístěných na různých stanovištích ve městě mohou obyvatelé ukládat oleje a tuky z domácností v uzavřených PET lahvích.

„Nádoby jsou opatřeny kruhovým otvorem a na stanovištích uchyceny tak, aby s nimi nebylo možné nevhodně manipulovat. Do těchto nádob není možné odkládat technické oleje, maziva a jiné kapaliny,“ uvedla Petra Harabišová z odboru životního prostředí MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

Petra Harabišová dále doplnila, že technické oleje, maziva a jiné kapaliny mohou obyvatelé města odevzdat ve sběrném dvoře v areálu frenštátských technických služeb na Střelniční ulici.

Třídění odpadů jako jsou potravinářské tuky a oleje také sníží náklady odpadového hospodářství města.

„Vyhazováním použitých olejů z domácností do komunálního odpadu se zvyšovalo nejen jeho množství, ale například i náklady spojené s čištěním popelnic, kontejnerů a okolí sběrných stanovišť, pokud došlo k poškození nádob, ve kterých lidé tyto oleje a tuky do komunálního odpadu odkládali,“ uzavřela Petra Harabišová.