Utrpělo město škodu, nebo ne? Polemika, která se přenesla z předchozích dvou zasedání zastupitelstva Frenštátu pod Radhoštěm i na to, které se konalo ve čtvrtek 14. dubna. Zatímco někteří „koaliční“ zastupitelé se přikláněli k druhému názoru, ti opoziční si myslí, že ano. Město mělo pozemek, s nímž mohlo v budoucnu disponovat, jenže dnes nemá ani pozemek a za pár dnů nebude mít ani peníze za jeho prodej.

Devět pozemků ve Vávrově ulici získalo město od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na základě darovací smlouvy, podepsané oběma stranami 8. října 2002, přičemž právní účinky vkladu vlastnického práva nastaly podle Karola Siwka, ředitele Územního pracoviště Ostrava ÚZSVM, 16. února 2005. „Ve smlouvě je mimo jiné podmínka, že obdarovaný se zavazuje, že nedojde v průběhu deseti let k převodu pozemků na třetí osobu. Pokud dojde k porušení, odvede obdarovaný do státního rozpočtu peněžní částku odpovídající zjištěné ceně v době následného převodu,“ přiblížil pro Novojičínský deník podmínky smlouvy Siwek a dodal, že desetiletá lhůta se počítá ode dne právních účinků vkladu.

Město tedy mohlo pozemky prodat až v roce 2015, ale osm z nich prodalo již loni brněnské společnosti SBK Group Investment za 2,146 milionu korun s tím, že právní účinky vkladu vlastnického práva pro SBK Group Investment nastaly dne 10. listopadu 2010. „Došlo k cenovému posouzení, a protože kupní cena odpovídala ceně v místě a čase obvyklé, bylo město vyzváno k odvedení sankce ve výši kupní ceny, kterou za prodej konkrétních pozemků utržilo,“ doplnil Karol Siwek.

Zmíněnou více než dvoumilionovou sankci má Frenštát zaplatit do 24. dubna letošního roku.

Již na předminulém i minulém zasedání frenštátského zastupitelstva se jeho člen Karel Míček (ODS) dotazoval na to, jak k věci došlo. „Viděl jsem mail, ve kterém nás úřad pro zastupování státu na to, že je na ty pozemky moratorium, upozornil. Vím, že ten mail koloval po úřadě, a je zvláštní, že jsme na to nedokázali reagovat,“ uvedl na březnovém zasedání Míček s tím, že se domnívá, že upozornění přišlo kolem 20. října. „Toto upozornění dostal člověk, který má na starosti pozemky, a ještě ten den to přeposlal lidem, kteří o těchto věcech rozhodují. Takže si myslím, že bychom měli vědět, jak to bylo, protože to není úplně košer,“ pokračoval Míček.

Z vyjádření Karola Siweka je patrné, že město mělo vědět o tom, že pozemky nesmí prodat. „ÚZSVM provádí pravidelnou čtvrtletní kontrolu v údajích katastru nemovitostí, zda nedošlo k převodu nemovitostí, které byly převedeny ve smlouvách o bezúplatném převodu, na třetí subjekt. ÚZSVM zasílá jedenkrát ročně všem městům a obcím žádost o vyjádření, zda jsou tyto podmínky plněny. Z tohoto je zřejmé, že město si bylo vědomo kontrol ze strany ÚZSVM,“ informoval Deník Siwek.

Bývalý starosta Stanislav Hrabovský (Naše Beskydy) se na březnovém zasedání k věci nevyjádřil a slíbil, že zastupitelům podá informace právě na zasedání 14. dubna. Tam ale nedorazil. Starostka sdělila, že se dva dny předtím vzdal mandátu zastupitele. Všichni členové zastupitelstva ale obdrželi od Hrabovského dopis. V něm bývalý starosta píše, že vklad do katastru musel být podle smlouvy proveden do pěti dnů od zaplacení částky za pozemky společnosti SBK Group. Dále uvádí, že v říjnu již mělo město upozornění od ÚZSVM, proto kontaktoval společnost SBK Group a žádal je o schůzku, kde by obě strany situaci společně vyřešily tak, aby město nemuselo peníze za pozemky vracet. „Společnost jakékoliv řešení odmítla s tím, že má již uzavřené své smluvní vztahy a v případě jejich nedodržení by jí vznikla škoda nejméně tři miliony korun, které by požadovala po městu. Jednání bylo ukončeno s tím, že všechny podmínky splnili a finanční prostředky zasílají na účet města,“ píše dále Hrabovský.

Ve hře je i policie?

I přes toto vysvětlení nazval zastupitel Milan Bureš (ODS) situaci velmi závažnou. „Myslím si, že město bylo poškozeno, protože získalo pozemky do svého majetku, a ty mohlo prodat. Navíc musí platit pokutu. Jsem přesvědčen o tom, že škoda vznikla. Když slyším slova tajemníka, že kompetentní odbor se k tomu nemohl ani vyjádřit, že to byla věc jednoho člověka, a hovoří se pořád o bývalém starostovi, nevím, co si o tom mám myslet. Nedělá mi dobře hovořit o člověku, který tady není. Naskýtá se spekulativní otázka, proč položil mandát. Jsem na rozpacích a nabývám stále více přesvědčení, že otázka, zda byla škoda, nebo nebyla, není na nás, ale že by se tyto věci měly posunout ke státnímu zastupitelství a policii,“ vyslovil svůj názor Bureš.

„Nestandardně, jeden den před ustavujícím zasedáním zastupitelstva, jít a udělat vklad do katastru nemovitostí, kterým jsme o pozemek přišli… Byla to závažná věc. Nechápu, proč jsme o tomto nebyli následující den informování. Mohli jsme to řešit. Má domněnka je, že tady mohlo dojít ke zneužití pravomoci veřejného činitele,“ dokončil myšlenku Bureš.

Zastupitelka Petra Šmajstrlová (Naše Beskydy) jednání bývalého starosty omlouvala a stála si za svým, že o žádnou chybu nešlo. „Pokud hledáte chybu na bývalém starostovi, myslím, že to je rána pod pás,“ řekla.

V reakci na ni Karel Míček upozornil, že ani on si nemyslí, že město neutrpělo žádnou škodu. Starostka Zdeňka Leščišinová (Naše Beskydy) připustila, že městu faktická škoda vznikla, a to úhradou 64 tisíc korun, které město zaplatilo jako daň z převodu zmíněných nemovitostí. „A ztratili jsme možnost dalšího nakládání s pozemkem,“ konstatovala starostka.

Bureš argumentoval tím, že si myslí, že škoda není jen 64 tisíc korun, ale škodou je i sankce. „Nemusím mít pravdu, ale myslím si, že by se tím měli zabývat ti, kteří tomu rozumí,“ poznamenal, načež starostka sdělila, že právník města již ve věci podnikl nějaké kroky. „Řešíme odpovědnost a zatím ta situace uzavřená není,“ ubezpečila Leščišinová.

Vyjádření společnosti SBK Group Investment s. r. o., jejímž jednatelem, a zároveň jediným společníkem je podle internetového výpisu z obchodního rejstříku šestatřicetiletá Martina Číhalová z Doloplaz u Olomouce, se nepodařilo získat. Firma nemá nikde uvedený kontakt.
Bývalý starosta Stanislav Hrabovský měl nedostupný telefon a podle informací, které se Deníku podařilo získat, s nikým nekomunikuje. Ani se svými bývalými kolegy ze zastupitelstva.