Zanedlouho bude do provozu uvedena rozptylová loučka, kterou nechalo město Fulnek vybudovat v areálu hřbitova.

Rozptyly se uskuteční podle počtu zájemců na jaře a na podzim při společném obřadu. Každý zájemce uhradí cenu za investici a náklady na služby spojené s nájmem ve výši 766 korun.

Cena za obřad a akt rozptýlení je orientačně 1600 korun, tato částka se bude dělit podle počtu zájemců. Kdo bude mít zájem, může nechat vyrýt jméno zesnulého na společnou pamětní desku. Orientační částka za to je jeden tisíc korun.