Pečovatelská služba, jejímž cílem bylo za poplatek poskytovat lidem se sníženou soběstačností pomoc, nyní ve Studénce končí.

„Zákon o sociálních službách, který vešel v platnost již před šesti lety, zásadně změnil podmínky poskytování sociálních služeb. Právnické osoby, tedy mimo jiné i město Studénka, mohly poskytovat pečovatelskou službu v souladu s tímto zákonem," uvedla Olga Svobodová, vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí.

V polovině letošního roku se vedení města rozhodlo zvážit, zda je pečovatelská služba lidmi opravdu natolik využívána a zda je na území města vůbec potřeba. „S přihlédnutím k možnostem, které na území města jsou, následně Rada města Studénky rozhodla o zrušení poskytování pečovatelské služby městem, a to k 1. září letošního roku," doplnila informaci Olga Svobodová s tím, že uživatelům, kterým zajišťovalo pečovatelskou službu město Studénka, byla nabídnuta pomoc při zajištění nového poskytovatele tak, aby nová služba plynule navázala na službu ukončenou.

„Z nabídnutých poskytovatelů bylo možno volit mezi Charitou Studénka a asistenčními službami poskytovanými fyzickou osobou. Samozřejmě mohou jako vždy služby poskytovat i rodinní příslušníci," sdělila vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí.

Ukončení pečovatelské služby by podle informací radnice nemělo nijak ovlivnit nájemní vztahy obyvatel domu v ulici Budovatelské. „Město Studénka bude i nadále spravovat dům, jehož je vlastníkem. Bude zajišťovat všechny provozní záležitosti, například opravy v bytech a nebytových prostorách, úklid budovy i přilehlého okolí a podobně.

Klubovna v přízemí domu s byty zvláštního určení bude sloužit veřejnosti ve stejném rozsahu jako dosud," stojí v oficiálním prohlášení studénecké radnice s tím, že žádost o byt může v domě s byty zvláštního určení podat kterýkoliv občan pobírající starobní nebo invalidní důchod.

Příspěvek na péči již není nezbytnou podmínkou pro podání žádosti.