Podle Škody byla prvotním impulzem skutečnost, že město vynakládá poměrně vysoké prostředky na likvidaci netradičního odpadu, který se často objevuje u kontejnerů a na jiných místech, která k tomu účelu nejsou vyhrazená. Proto bude služeb nového kamerového systému využívat kromě městské police odbor životního prostředí. „A také Policie České republiky, která je partnerem v tomto projektu,“ doplnil Škoda s tím, že z míst, kde městské policie tento systém realizovaly, slyšeli poměrně kladné odezvy.

„Kriminalita se přemísťuje do různých lokalit a my můžeme operativně tato místa monitorovat. Dá se říci, že je to on-line,“ poznamenal Škoda a připomněl, že momentálně jsou kamery v testovacím režimu. „Po jeho skončení začneme uspokojovat potřeby těch tří subjektů, které mají na této službě největší zájem,“ uzavřel Škoda.